Sedan månadsskiftet finns det möjlighet för allmänheten att lämna in vapen till polisen utan att riskera påföljder för olaga vapeninnehav.

LÄS MER: Polisen vill få bort alla illegala vapen

Andreas Ljungqvist är polisens vapenhandläggare på Gotland och den som sköter vapenamnestin på ön.

– Det har varit mycket att göra. Det har kommit in väldigt mycket vapen, även såna som inte är amnestivapen, säger Andreas Ljungqvist på fettisdagseftermiddagen.

Ljungqvist förtydligar:

– De vapen som det finns licens för ska inte behandlas som amnestivapen.

Under amnestins första vecka har bortåt 60 vapen lämnats in.

– Då fick jag in närmare 20 amnestivapen, sedan kom det även in runt 40 andra vapen. Det är många som verkar passa på att lämna in sina licensierade vapen nu när det är amnesti, även om de kan lämnas in när som helst. De kommer in och är väldigt nervösa för att de kanske tappat bort sin licenslapp.

Därtill har det också lämnats in cirka 25 kilo ammunition.

– Det har varit en bra första vecka på amnestin får man säga.

Vad är det för amnestivapen som har lämnats in?

– Det har varit pistoler och jaktgevär, företrädesvis gamla pistoler.

Det har inte lämnats in några kraftfullare vapen.

– Nej, inga spränggrejer eller automatvapen. Och inte heller några kanoner.

Kanoner?

– Ja, under vapenamnestin 1993 kom det in några personer med en kanon. Det var en gammal båtkanon som någon haft hemma i trädgården och skjutit salut med.

Andreas Ljungqvist tycker att mängden vapen som hittills lämnats in visar betydelsen av att ha amnestiperioder.

– Ja, det tycker jag verkligen. Finns det vapen hemma så är det bra att de lämnas in, annars riskerar de att hamna på svarta marknaden om de till exempel stjäls vid ett inbrott.