Så ser Storholmen ut tre år efter branden

För snart tre år sedan eldhärjades Storholmen i Fardume träsk. Fotografen Gunnar Britse har dokumenterat hur ön förändrats sedan dess. "Skogen har dött."

8 juli 2018 08:05

I augusti 2015 utbröt en skogsbrand på ön Storholmen i Fardume träsk. Branden spred sig i undervegetationen och ungefär en tredjedel av den tio hektar stora ön eldhärjades.

LÄS MER: Öppna lågor på ön

I första hand var det tjock myrmark som brann. Eftersom spridningsrisken ansågs vara minimal och terrängen på ön var svårframkomlig tog räddningstjänsten under släckningsarbetet beslutet att inte släcka elden utan istället låta den ha sin gång.

LÄS MER: En tredjedel av ön har brandhärjats

Fotografen Gunnar Britse flög över ön och tog bilder när det brann. Nu nästan tre år senare har han åter fotograferat ön från luften.

"Det syns att skogen har dött", skriver han i ett mejl till Helagotland.se.

Storholmen är ett naturreservat och Natura 2 000-område. Ingen inventering av ön har gjorts sedan branden men Tomas Johansson, förvaltare på länsstyrelsen, har besökt Storholmen en gång per år.

– Det är många träd som dör. Eftersom det brann djupt ner i marken brann trädens rötter av, säger han.

När skog brinner kan det dock gynna flera arter men än så länge är det ingen som inventerat det brandhärjade området på Storholmen.

– Många arter behöver den här störningen. Att träd dör gynnar en del insekter som annars har det svårt, säger Tomas Johansson.

Så jobbar vi med nyheter
Anna Ekeroth