Det fortsätter att storma kring Sverigedemokraterna på Gotland. Det senaste året har präglats av avhopp, osämja och missnöje med hur partiet styrs. En av de tidigare medlemmarna, Dennis Söderström, valde att lämna partiet i mars i år, då han var kritisk till hur SD fungerar internt på Gotland. Han valde dock att behålla sina uppdrag som ersättare i tekniska nämnden samt hälso- och sjukvårdsnämnden, där han nu sitter som politisk vilde. 

Dennis Söderström har sedan avhoppet blivit medlem i Centerpartiet. Nu avslöjar han att Lars Engelbrektsson, ordförande för Sverigedemokraterna på Gotland, försöker tvinga bort honom från uppdragen i nämnderna. 

– Han påstår att jag har skrivit på ett papper där det står att jag måste avgå om jag slutar i partiet och inte längre delar deras åsikter. Något sådant dokument han dock inte kunnat visa för mig, säger Dennis Söderström.

Artikelbild

| Lars Engelbrektsson, ordförande för Sverigedemokraterna på Gotland.

 

I en sms-konversation som GT tagit del av framgår det att Dennis Söderström bett Lars Engelbrektsson om att få se de dokument som han hänvisar till. Lars Engelbrektsson har då skickat en skärmdump på en "kandidatförsäkran", dock helt utan någon underskrift, något som Dennis Söderström även påtalar i konversationen. Därefter utspelar sig följande meningsutbyte i sms-form, om blanketten i fråga:

Lars Engelbrektsson: "Den kommer fram då den behövs för rättslig prövning. Att lägga ner jobb på det nu finns ingen anledning."

Dennis Söderström: "Jag vill se blanketten, det var det jag bad om. Ingenting annat."

Lars Engelbrektsson: "Du får den i rätten. Du vet att du skrivit på."

 

– Jag tycker att det är för jäkligt, rent utsagt. Såhär ska det inte få gå till. Han hotar alltså med rättegång om jag inte avsätter mig själv, säger Dennis Söderström, och fortsätter:

– Om SD vill avsätta mig så måste det beslutet dessutom gå genom regionfullmäktige. 

Lars Engelbrektsson säger att alla som kandiderar inom Sverigedemokraterna måste skriva på en kandidatförsäkran, och att det i den står att kandidaten måste avsäga sig sina uppdrag om denne inte längre har partiets förtroende. 

Är det här ett dokument som håller juridiskt?

– Det förutsätter jag att det gör, säger Lars Engelbrektsson.

Är det aktuellt att inleda en rättslig process mot Dennis Söderström?

– Det är inget jag vill spekulera i. Jag har bara fått i uppdrag att kontakta tidigare medlemmar.