SD-kandidat i grovt utspel mot Socialdemokraterna

Sverigedemokraten Hilda Frick, tredjenamnet på partiets valsedel till regionfullmäktige, påstår att socialdemokraterna lade grunden till förintelsen. "Helt horribelt", säger S-toppen på ön Meit Fohlin.

8 augusti 2018 18:30

"Fast hur kan det faktum att S i princip var upphovsmän till förintelsen värderas lågt någonsin?"

Inlägget är skrivet av Hilda Frick på twitter. Hon är tredjenamnet på SD:s valsedel i höstens val till regionfullmäktige och Ungsvenskarnas, Sverigedemokraternas ungdomsförbund, talesperson i utbildningspolitiska frågor.

Inlägget förekommer i en diskussion på twitter mellan, bland andra, Frick och den socialdemokratiske samhällsdebattören och statsvetaren Stig-Björn Ljunggren. Twittertråden handlar om den nyligen publicerade filmen ”Ett folk, ett parti – Socialdemokraternas historia”. Filmen, som nu har släppts i valrörelsen, fokuserar på Socialdemokraternas historia under första halvan av 1900-talet och tar bland annat upp rasbiologin som rådde i dåtidens Sverige. Filmen, som har fått massiv kritik, är producerad av den SD-ägda tidningen Samtiden och Sverigedemokraterna har delfinansierat filmen.

Meit Fohlin (S) är regionstyrelsens ordförande. Hon reagerar kraftigt på Fricks twitterutspel.

– Det är häpnadsväckande och helt horribelt, påståendet är så dumt att man baxnar, säger Meit Fohlin.

Hilda Frick vill inte uttala på telefon, men till Helagotland svarar hon skriftligen på två frågor.

I ett inlägg på twitter skriver du att det är ett ”faktum att socialdemokraterna i princip var upphovsmän till förintelsen.” Kan du utveckla vad du menar?

– Att nazisterna såg Sveriges rasforskning som stor inspirationskälla är ingen hemlighet. Samma metodik, massregistreringar och mätningar som vi hade i Sverige övertogs av de tyska nazisterna. Jag menar att rasforskningen som flera socialdemokrater var en del av och som pågick under socialdemokratiska regeringar var inspiration till det som låg till grund för nazitysklands mordindustri. Allt går att läsa om i Arbetararkivet och på Kungliga biblioteket, svarar Hilda Frick.

Tycker du att det är en korrekt analogi att göra?

– Analog och analog, jag konstaterar bara att Sverige och Socialdemokraterna var med och skapade det som användes för att skapa nazitysklands mordindustri, som tidigare nämnt. Inga konstigheter, svarar Hilda Frick.

Lars M Andersson är universitetslektor vid historiska institutionen på Uppsala universitet. Han avfärdar Hilda Fricks påstående som nonsens.

– Det är ett uttalande av samma karaktär som att säga att jorden är platt, det har ungefär samma verklighetsförankring. Det strider mot allt vi vet, inte bara om svensk politik och förintelsen utan också mot regler för argumentation och för att påvisa orsakssamband, säger Lars M Andersson.

Lars M Andersson betonar att han hellre för diskussionen på ett principiellt plan snarare än att kommentera ett uttalande av den karaktär som Hilda Frick framfört.

– Inlägget förtjänar inte den här typen av uppmärksamhet.

Med anledning av filmen ”Ett folk, ett parti” publicerade han tillsammans med sju andra forskare en debattartikel i Dagens Nyheter i måndags. Artikeln gör gällande att Sverigedemokraternas valfilm förvanskar historien och att den koppling som görs mellan socialdemokratisk och nazitysk politik saknar vetenskaplig grund, att de fakta som presenteras är lyfta ur sitt sammanhang.

– Vi har tagit avstånd från filmen eftersom den använder vår forskning på ett grovt felaktigt sätt och för att det i filmen dras slutsatser som inte kan dras. De påståenden som görs syftar till att förskjuta fokus i debatten och om vi diskuterar påståendena som om de vore seriösa inlägg i en debatt ger vi dem en uppmärksamhet och legitimitet som de inte förtjänar, säger Lars M Andersson.

Så jobbar vi med nyheter
Jonas Bäckström