SKISS: Så blir nya försvarsområdet

På måndagskvällen mötte Fortifikationsverket boende vid Tofta skjutfält. "Det var en del kritiska röster".

8 mars 1916 16:05

Se ritningen över Tofta skjutfält här >>

Syftet med mötet var att informera de som har fastigheter runt Tofta skjutfält om Försvarsmaktens kommande nyetablering på skjutfältet, samt att ge grannarna möjlighet att ställa frågor kring processen. Med på mötet, som hölls på Suderbys herrgård, fanns bland andra Stefan Pettersson, chef för stridsgrupp Gotland, två bygglovshandläggare från Region Gotland samt representanter från Fortifikationsverket. En av dem var Karl-Martin Svärd, som är den som har hand om fastighetsköpen inom Fortifikationsverket.

– Jag tycker att det var ett bra möte. Det fanns givetvis en del kritiska röster, men överlag var det sakliga frågor. Det var dock inte så mycket frågor om själva bygget på skjutfältet, utan det var mest sakfrågor riktade till Försvarsmakten, berättar han.

Vad var det för frågor som grannarna hade?

– Det var detaljfrågor om till exempel buller, belysning och om trafiken runt nyetableringen.

Tolv fastighetsägare kring skjutfältet har fått ett erbjudande från Fortifikationsverket att få sina fastigheter värderade. Karl-Martin Svärd berättar att elva av dem tackat ja.

– Den processen är nu i sin linda, och därefter får vi se hur många som är villiga att sälja sina fastigheter.

Kom det några frågor under mötet angående fastighetsförsäljningarna?

– Det kom bara några enstaka frågor om vad fastigheterna kommer att användas till, och det går inte riktigt att svara på än då vi inte värderat alla fastigheter än. Men vi vill inte köpa de här fastigheterna för att nyttja dem, utan vi tycker det är rimligt att ägarna får möjlighet att sälja innan vi börjar att bygga på skjutfältet, vilket kan göra att marknadsvärdet på fastigheterna kan komma att sjunka.

Fortifikationsverket kommer att ha ett nytt möte med allmänheten den 22 mars.

LÄS ÄVEN: "Jag var här före militären"

Så jobbar vi med nyheter
Emil Lundberg