Skolan saneras från asbest

Renoveringen av Västerhejde skola innebär också asbestsanering. Både teknik- och utbildningsförvaltningen betonar att det är en rutinmässig insats.

10 januari 2018 07:00

Ombyggnaden av skolan i Västerhejde inleddes i höstas, efter år av diskussioner om bristande inomhusmiljö. En äldre paviljong rivs och ersätts med en ny. Fyra nya paviljonger tillkommer. Den så kallade Röda längan renoveras och ytterligare en paviljong kompletteras med fler moduler.

Skolans äldre elever i årskurs 3-6 flyttades tillfälligt till tidigare Polhemsgymnasiets lokaler i Visby, de yngre har gått kvar i den gamla skolbyggnaden, "stenhuset".

I december bekräftade prover det man antagit redan när projektet drogs i gång; att plastmattor och kakel var fästa med lim som innehåller asbest.

– Det är inget konstigt med det. Så ser det ut i nästan alla skolor från 50- och 60-talen, säger Kristoffer Strehlenert, lokalsamordnare på Region Gotlands utbildnings- och arbetslivsförvaltning.

– Man kan låta det sitta, men bestämmer man sig för att ta bort det så ska det göras av en saneringsfirma med tillstånd att arbeta med asbest.

Uppdraget har gått till Ostkustens riv och sanering AB, Orsab. När GT besöker bygget i sällskap med Conny Pettersson, planeringsingenjör på regionens teknikförvaltning, är de i full färd med att förbereda saneringen. Rummen tätas med plast och Mattias Svartnäs från Orsab visar den utrustning och ventilation som används.

Under saneringen får inga andra byggnadsarbeten utföras i lokalen, så ett mindre avbräck i tidsplanen kan det bli.

– Men sannolikt inte mer än två veckor, uppger Conny Pettersson.

Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa