När barn- och utbildningsnämndens ledamöter sammanträdde på tisdagen fick de ta del av statistik angående skolfrånvaron i grundskolan på Gotland, och det är ingen vidare trevlig läsning. Rektorerna på öns skolor rapporterar tre gånger per läsår in till utbildnings- och arbetslivsförvaltningen de fall då hög frånvaro riskerar att skolplikten inte kommer att fullgöras. Under vårterminen 2018 har 167 elever haft hög frånvaro och 42 elever risker att skolplikten inte fullgörs. Vid samma tidpunkt förra året var motsvarande siffror att 42 elever hade hög frånvaro, och 30 riskerade att inte fullfölja skolplikten.

– Jag tror det finns två skäl till den här ökningen. Det ena är att vi kan se att även lite yngre elever fastnat i ett långvarigt "stanna hemma"-beteende, och det andra är att vi har bett skolorna att förändra sitt sätt att rapportera. Vi vill att de tittar på all frånvaro, oavsett om den är giltig eller ogiltig. Förut har man inte uppmärksammat elever som har giltig frånvaro, säger Brittis Benzler, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

För att åtgärda och förhindra skolfrånvaron på öns grundskolor har Region Gotland tagit fram en ny handlingsplan, där syftet är att snabbare synliggöra elevers frånvaro och skälen till det.

– Vi har haft en handlingsplan i 4-5 år, men nu har vi reviderat den och gjort den ännu skarpare och tydligare. Det är väldigt viktigt att fånga upp de här eleverna tidigt, och att titta väldigt noga på mönster i frånvaron.