Snart införs fiskeförbud

Den första mars blir det fiskeförbud på abborre och gädda runt Gotlands kustområden. Att bryta mot förbudet leder till polisanmälan och kan resultera i böter och i få fall till och med fängelse.

28 februari 2019 17:30

Förbudet gäller fram till den 31 maj och finns till för att skydda fiskarna under deras lekperiod. Beståndet av abborre och gädda har under den senaste tiden varit lågt i gotländska vatten. Förbudet görs delvis som ett försök för att öka beståndet.

– Vi har sett en ökning i antalet abborrar vilket är en början på en liten ljusning. Gäddan har en fortsatt dålig utveckling. Det är svårt att peka på någon exakt orsak, men möjligen att abborren har trivts bättre under de senaste varma somrarna som varit än gäddan, säger Peter Landergren, länsfiskekonsulent för länsstyrelsen på Gotland.

Att gäddan minskar i antal är en orolig utveckling och ingenting som bara sker på Gotland.

– Gäddan har en stor betydelse för de kustnära ekosystemen. Det har vidtagits åtgärder med gäddfabriker och satts ut yngel. Stockholms län har till exempel infört ett totalt fiskeförbud på särskilda platser. Det är inget vi har planerat på Gotland, men det kan vara en potentiell framtida lösning, säger Peter Landergren.

Fakta om förbudet

Varje år införs fiskeförbud under gäddans och abborrens lekperiod (parningstid). Förbudet gäller endast Gotlands kustområden och inte träsken. Alla träsk på Gotland är privatägda där endast Lojsta träsk ger tillåtelse att fiska med fiskekort. Regler för upptagning i träsken är därmed upp till ägarna själva.

Så jobbar vi med nyheter
Filip Magnusson