SOS Alarm: "Det måste bli rätt 100 gånger av 100"

SOS Alarm svarar på den skarpa kritiken från Region Gotland och Falck Ambulans efter sommarens incidenter och avvikelserapporter.

13 september 2018 14:00

SOS Alarm har vid flera tidigare tillfällen fått kritik för dirigeringen av ambulanser på Gotland. Efter nya incidenter i somras, varav en står ut som extra allvarlig, har kritiken blossat upp igen.

LÄS MER: Skarp kritik mot SOS Alarm

Helena Söderblom är presschef för SOS Alarm. Hon menar att förekomsten av avvikelserapporter i sig inte behöver vara något dramatiskt, att det är ett verktyg i det löpande arbetet för att upptäcka brister i rutinerna.

– Det är viktigt att ha med sig att det inte är något exceptionellt att det sker avvikelser. Med det sagt så är det väldigt allvarligt att en utalarmering har blivit fördröjd med 13 minuter och jag vill naturligtvis beklaga det. Fallet är allvarligt och givetvis ska alla prio 1 larmas ut på en gång. Att hantera akuta ärenden gör vi löpande och det måste bli rätt 100 gånger av 100, säger Helena Söderblom.

Med anledning av ärendet riktade Region Gotlands beställarchef, Rolf Forsman, kritik mot SOS Alarm och talade i termer om "oacceptabelt".

– Självklart ska rutinerna följas och det måste bli rätt varje gång. Därför måste vi ha tydliga och logiska rutiner som sitter i ryggmärgen hos oss så att de alltid kan följas i pressade lägen, säger Helena Söderblom.

SOS Alarm utreder de aktuella avvikelserapporterna just nu.

– Vi tittar på vad vi kan göra annorlunda, om vi kan hitta en annan teknisk lösning för utalarmering. Vi kommer att vidta de åtgärder som vi anser vara nödvändiga.

Är det rutinen vid utalarmering eller ett handhavandefel av operatören som orsakade fördröjningen?

– Det är lite av både och. Ytterst har alla ett ansvar att göra rätt, samtidigt blir det mycket lättare att göra rätt med bra rutiner. Det går absolut inte att bara skylla på någon enskild här, utan det är vi som företag som har ett ansvar för att det ska fungera snabbt och korrekt varje gång.

Så jobbar vi med nyheter
Jonas Bäckström

Ämnen du kan följa