Spänningsfyllt på Energiexpo

Solceller, biokol, elfordon och gödsel som blir el. Detta och mycket mer kunde du lära dig mer om på årets Energiexpo på Gangvide farm i När.

25 augusti 2018 16:10

För sjunde året i rad öppnade Per och Kickan Karlsson upp sin anläggning Gangvide farm i När. Runt 25 utställare fanns på plats för att visa upp nyheter och innovationer inom energiområdet.

– Jag hoppas att det kommer mellan 2 000 och 3 000 besökare, sa Per Karlsson när Energiexpo öppnade på klockan 10 på lördagen.

Både gotländska och utländska företag fanns på plats. Ett exempel på det förstnämnda var Löfqvist Cykel och Motor. Per-Ulf Löfqvist, som tog över rörelsen 1972, mindes hur det var när de första elcyklarna kom.

– Vi var tidigt ute. Men för 20 år sedan gick elcyklarna inte så långt, kanske bara ett par kilometer. Det är en fantastisk utveckling som skett. Vi hinner inte leverera till alla som vill köpa en elcykel. I dagsläget har vi cirka 50 personer på kö, säger Per-Ulf Löfqvist.

För första gången fanns i år också ett belgiskt företag på Gangvide farm för att ställa ut.

– Vi bygger biogasanläggningar för lantbruk i en fabrik i Belgien. Anläggningarna som förvandlar gårdens gödsel till el är nyckelfärdiga när vi levererar, som ett IKEA-paket, berättar Stan Weyns från Biolectric.

– Gödsel från en ko ger 1 000 kilowattimmar per år. Har du ett större lantbruk med ett par hundra kor blir det jättemycket energi.

Företaget har byggt cirka 200 anläggningar i Europa och Kanada, varav åtta i Sverige, men ännu inget på Gotland.

– Gotland är ju ett av de kotätaste länen i Sverige så det borde finnas förutsättningar här, säger Stan Weyns.

Årets invigningstalare var landshövding Cecilia Schelin Seidegård, regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin (S) och Mattias Eriksson, projektledare från Energimyndigheten som ska se till att uppfylla regeringens mål om att göra Gotland till pilotlän för omställning till 100 procent förnybar energi.

– Vi är nu i det skedet då vi ska ta fram en färdplan, berättade Mattias Eriksson.

– Det innebär att vi kommer att vara på Gotland mycket den kommande tiden och samarbeta intensivt med regionen, länsstyrelsen och näringslivet. Vi vill också ha en dialog med folk på ön för att så många som möjligt ska känna sig delaktiga.

Färdplanen som ska presenteras i mars 2019 ska omfatta; ansvar och roller, precisera åtgärder som måste vidtas och innehålla en samhällsekonomisk konsekvensanalys.

– Regeringen vill att vi prioriterar åtgärder som fungerar i övriga Sverige, säger Mattias Eriksson.

– Pilottanken innebär att Gotland ska verka som ett föredöme och en inspiration.

Per Karlsson, mannen bakom Energiexpo, menar att arrangemanget på Ganvide farm kan ha bidragit till att regeringen fastnade för just Gotland som pilotlän.

– Omvärlden kommer hit. Jag tror att vi kan ha bidragit till att visa upp att här finns ett stort intresse för de här frågorna på ön.

Så jobbar vi med nyheter
Sofie Regnander