Stadskärnorna står starka mot e-handel

Svenska stadskärnor står starka och är rustade att stå emot konkurrensen från e-handel och starka handelsområden – och Visby är effektivast i landet.

1 juni 2018 07:02

I bland annat Storbritannien talas det om att hela shoppingdistrikt i städerna är på väg att förvandlas till spökgator och i Visby har oron för Adelsgatans framtid varit ett hett ämne i flera år. Men nu har för första gången kommersiella verksamheter i svenska stadskärnor kartlagts i detalj i HUI Researchs cityindex.

I 124 städer med över 10 000 invånare har HUI studerat hur verksamheter inom dagligvaror, beklädnad, hem, fritid, restaurang, kafé, hotell och kommersiell service – som exempelvis gym och frisörer – fördelar sig i städernas centrum.

– I den statistik som funnits tidigare har vi bara kunnat se hur detaljhandelns marknadsandelar fördelar sig mellan köpcentrum, handelområden och e-handel, säger Tobias Rönnberg, analytiker på HUI Research, i en kommentar till rapporten.

Undersökningen visar att segmenten restaurang och kafé samt service står för högre andelar av den totala försäljningen i stadskärnor.

– Stadskärnorna har kommit relativt långt i omställningen från ett detaljhandelsdominerat utbud till ett mer varierat och balanserat sådant, exempelvis med fler restaurang- och serviceverksamheter. Detta innebär sannolikt att effekterna av ökad e-handel blir något mindre i stadskärnan än på andra platser, säger Tobias Rönnberg.

Listan över Sveriges effektivaste stadskärnor, mätt i total försäljning per invånare i tätorten, toppas av Visby följt av Ulricehamn och Stenungsund.

Magnus Olsson, verksamhetsledare på Visby centrum, säger:

– Vi har verkligen ett brett och varierat utbud i centrum. Givetvis beror det till en stor del på en väldigt stark och bra besöksnäring. ”It goes both ways” kan man också säga, den starka besöksnäringen gynnar stadskärnan, samtidigt som ett starkt, brett och attraktivt Visby gynnar besöksnäringen året runt.

– Därför är det av yttersta vikt att de beslut som fattas möjliggör för oss att utvecklas av egen kraft så att vi kan behålla ett brett, unikt utbud av hög kvalitet.

Beträffande klädförsäljning visar undersökningen att stadskärnorna har en betydligt lägre andel, vilket är talande för hur de stora modekedjorna under de senaste decennierna valt att fokusera på större köpcentrum och handelsområden.

Här skiljer sig dock Visby från mängden, enligt Magnus Olsson.

– Vi har verkligen en blandning av de stora kedjorna och de unika, mindre butikerna.

Så jobbar vi med nyheter
Johan Kurelid