Startskottet mot ett modernare Klintehamn

Nu har samrådet inletts på allvar kring Program Klintehamn 2030. I går kväll träffade representanter från regionen Klintehamnsbor och andra i trakten för att visa upp sin tanke med utvecklingen av orten.

19 februari 2019 08:20

Överlag var det positiva tongångar som hördes i lokalerna utanför hörsalen på Rondo. Bland uppställda plakat vandrade nyfikna ortsbor och andra som ville få en överblick av planen som är tänkt att bana väg för de närmaste tio åren av utveckling i Klintehamn.

Laila Ziemke var särskilt glad över skisserna på hur Klintehamns naturområden skulle kunna utvecklas. Men hon ser stora behov av åtgärder för att göra de centrala delarna mysiga och fina.

– Det är mycket skräp, ytor som står tomma och fula. Och det behövs verkligen fler bostäder.

Laila flyttade nyligen till Klintehamn efter att ha bott på gård i Väte i många år.

– Jag vet att det är många som vill flytta in till Klintehamn, framför allt äldre personer som sitter ute på sina gårdar, säger hon.

Visningen följdes av en timmes presentation inne i aulan där bland andra regiondirektör Peter Lindvall, samt miljö- och byggnämndens ordförande Eva Ahlin (C) presenterade sina tankar om Program Klintehamn 2030.

– Det är inte regionen som kommer att bestämma hur det ska bli. Samtidigt är det inte heller vi som kommer att förverkliga dessa planer och visioner. Det måste vi göra tillsammans och framför allt så är det Klinteborna som måste göra det.

– Med det sagt så tar man verkligen ansvar för sin bygd här. Vändningen är redan här, känner man, och ett modernare Klintehamn börjar växa fram, fortsätter Eva Ahlin.

Så jobbar vi med nyheter
Jenny Nilsson