Suderbyn planerar ”Tiny Houses”

Ekobyn Suderbyn planerar att bygga elva nya huskroppar på sin fastighet vid Tofta. Det handlar om ”tiny houses”, alltså mycket små bostäder, byggda i anslutning till terrängen.

30 december 2017 10:40

En av de sista dagarna på året lämnade Suderbyn People-Care ekonomisk förening, som är det fullständiga namnet på ekobyn, in en ansökan om bygglov. Där beskrivs en lite större byggnad tänkt som service- och övernattningsbyggnad, en komplementbyggnad och så det kanske mest intressanta; nio mycket små övernattningshus. De är ritade av samma arkitekt och skisserna visar flera olika modeller.

– Arkitekten har bott hos oss ett halvår och arbetat med det här, säger Robert Hall från föreningen.

– Det är boenden med enkla sovrum, men byggda för åretrunt-boende. Den större byggnaden tänker jag mig som ett ”moderskepp” i ett kollektiv.

Finns modellhusen uppförda någon annanstans att beskåda?

– Nej, svarar Robert Hall.

Har ni tänkt er att hyra ut, eller ska folk bo i husen året runt?

– Både och, blir svaret.

I bygglovansökan anges den totala nytillkomna bostadsarean till 622 kvadratmeter och den totala bruttoarean för alla byggnader till 939 kvadratmeter.

– Vi hoppas kunna börja bygga i juni om ansökan beviljas, avslutar Robert Hall.

Så jobbar vi med nyheter
Lasse Linusson