I nuläget får runt 750 gotlänningar stöd i vardagen av en så kallad god man. En person som hjälper till med allt från att sköta ekonomin till att ta kontakt med myndigheter etcetera. De som är i behov av hjälpen kan exempelvis vara äldre med krämpor eller personer med olika diagnoser.

– Det handlar om att stötta dem och se till så att saker sker, säger Lennart Petersson.

Han menar att den gode mannen spelar en avgörande roll för dessa personer, och just därför ser han allvarligt på att det har blivit svårare att rekrytera.

– Om det här systemet havererar vem ska då ta vid och se till så att utsatta grupper får ett bra liv, frågar han sig.

Medelåldern hos öns gode män är idag runt 60 år och inom en snar framtid kommer flera av dem att avsluta sina uppdrag. Det kommer lämna luckor att fylla.

– Vi skulle behöva ett antal som står på vänt för uppdrag. För det är ett särskilt problem med de gode män som idag har flera uppdrag. Vissa kanske har runt tio stycken och det blir svårt att ersätta plötsligt, säger Lennart Petersson.

Han tror att en viktig del i att bidra till rekryteringen är att se över de gode männens ersättning.

– Arvodena är förhållandevis låga. De har rätt till en viss ersättning men det förutsätter även en del ideellt arbete. Jag tror att man förr eller senare måste titta på frågan om arvoderingarna. Den nya politiska ledningen måste också ta ansvar och underlätta rekrytering, säger han.