Svenska Spel behålls i statlig ägo och ska slippa "osund konkurrens"

"Det här är viktigt för Svenska Spels framtid eftersom man haft en osund konkurrens". Det menade civilminister Ardalan Shekarabi sedan han presenterat regeringens förslag till en omreglerad spelmarknad.

21 december 2017 11:00

– Svenska Spels konkurrenter har inte behövt följa svensk lag och inte omfattats av restriktionerna i svensk lag och inte betalat svensk skatt. Det är inte hållbart, framhåller Ardalan Shekarabi (S).

Staten kommer inte heller att sälja någon del av Svenska Spel, något som inte uteslöts i spelutredningen. Ardalan Shekarabi:

– Regeringens linje är att det inte sker någon förändring av ägandet i Svenska Spel. Vi har inga som helst ambitioner att sälja ut ett fint bolag som står för viktiga värden för staten och svensk idrott. Det finns inga planer från vårt håll att jobba för försäljningen.

– Men, det är ingen hemlighet att det på andra sidan blockgränsen finns ett annat synsätt där man anser att den konkurrensutsatta delen inte bör vara statlig.

Ministern framhåller att de politiska parterna är helt överens om de spelspecifika frågorna men att synen på statligt ägande skiljer.

Enligt förslaget kommer Svenska Spel att delas upp i två olika verksamheter.

– Det finns en uppdelning här på så sätt att vi helt enkelt har en marknad som är konkurrensutsatt, det är i princip vadhållning (som spel på enskilda matcher) och onlinecasino. Sen finns en del där Svenska Spel får ensamrätt även i fortsättningen. Det kommer att vara den del som rör fasta kasinon och värdeautomater.

Enligt Ardalan Shekarabi kommer detta att innebära att Svenska Spel organiseras på ett annat sätt än vad man gör i dag när det blir flera delar.

– Det får man acceptera, de frågorna läggs i en särskild utredning som handlar om nästa steg.

Svenska Spel registrerade redan i september ett nytt bolag med namnet Svenska Spel Licens AB (med Lennart Käll som styrelseordförande) som ett led i förberedelserna för en omreglerad spelmarknad.

Regeringens förslag innebär således en kraftig skärpning av kraven för de många utlandsbaserade spelbolag som i dag via nätet återfinns på den svenska marknaden. Alla spelbolag som ska verka här måste ha en licens, i dag har företag utan licens i Sverige 55 procent av onlinemarknaden och 25 procent av den totala marknaden. Bolagen ska också skatt i Sverige på spelöverskottet, skattesatsen blir 18 procent.

Vidare ska de på senare tid alltmer uppmärksammade försöken att rigga svenska fotbollsmatcher stoppas genom en ny brottsrubricering, spelfuskbrott, och det blir också skärpta straff för olovlig spelverksamhet.

Det nu föreliggande förslaget om ny spellagstiftning når riksdagen i mars och lagen kommer enligt planerna att träda i kraft den 1 januari 2019.

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa