I våras stod det klart att någon permanent gångbro vid kryssningskajen inte skulle kunna bli verklighet under 2018. Anledningen var att detaljplanen till det område som kryssningskajen angränsar till i dagsläget inte tillåter det. Då beslutades istället att en temporär gångbro skulle lösa problemet kortsiktigt. Patric Ramberg, chef för teknikförvaltningen, menar att det inte heller är fråga om att få till en permanent lösning de närmaste åren.

– Vi kommer inte bygga någon permanent bro i år eller nästa år, säger han.

Istället har man beslutat att även nästa år använda sig av den temporära lösningen för att slussa resenärer till och från fartygen.

– Det kommer handla om samma bro som i somras, det blir en precis likadan lösning som förra året, säger Patric Ramberg.

Är ni nöjda med den temporära gångbron?

– Det är ju inte den bästa lösningen, det skulle vara dumt att säga det. Just nu är det den bästa lösningen vi har hittat och som varit möjlig att sätta dit.

Ännu är inte frågan helt avgjord om hur lösningen ska se ut nästa år. Det krävs fortfarande ett godkännande från regionstyrelsen innan beslutet att återuppbygga den provisoriska bron kan träda i kraft.