Tillsammans mot fusknyheter och propaganda!

13 mars 2018 07:30

"Är det här rimligt?" En sådan enkel fråga kan hindra oss från de värsta fallgroparna i det flöde av information som överöser oss varje dag. Ju fler plattformar och kanaler vi har att uttrycka oss på, desto viktigare blir det att kunna skilja på vad som är sant och vad som är falskt, vad som är fakta och vad som är propaganda och vilket syfte avsändaren har med sitt inlägg, egentligen.

Därför är vi stolta över att idag, på Källkritikens dag, dra igång vår kampanj #Källklart. Gotlands Allehanda, Gotlands Tidningar och Helagotland.se gör gemensam sak för att berätta om hur vi jobbar och ge tips på hur var och en av er kan bli mer ifrågasättande och källkritiska.

Undersökningar visar att medieetiken har blivit bättre i vårt land, trots att mediehusen genomgår tuffa tider. Antalet inskickade bidrag till Grävande journalisters pris Guldspaden visar heller ingen kris för den grävande journalistiken. Snarare tvärtom. Det inger gott hopp för framtiden. Betydligt mörkare är krafterna som jobbar för att undergräva förtroendet för våra traditionella medier och de politiska partier som vill begränsa vår möjlighet att utföra vårt arbete.

Detta trots att vi alla vet att de verkliga övertrampen sker på helt andra plattformar än de som kontrolleras av journalistiska medier och styrs av tydliga ansvariga utgivare.

Men självklart är viss självrannsakan på sin plats. Troligtvis har vi slappnat av efter århundrade av tryckfrihet, lång tid av yttrandefrihet och förtroende hos allmänheten. Vi har inte behövt stå upp och förklara källkritik, faktabaserad journalistik, ansvarigt utgivarskap, trovärdighet och oberoende.

Det är nya tider nu. Om inte vi själva tar tag i det – vem ska då göra det? På senare tid har flera goda initiativ tagits runt om i landet.

Nu tar vi uppdraget vidare tillsammans på Gotland. Gotlands Allehanda, Gotlands Tidningar, Helagotland.se, SR P4 Gotland och SVT tar både enskilda och gemensamma tag på temat källkritik. Vi diskuterar till exempel en ganska stor gemensam aktivitet framöver, men den återkommer jag till när det finns mer att säga.

I tidningarna och på webben får ni från och med i dag möta några av våra medarbetare som berättar om hur de jobbar, vad källkritik och ansvarigt utgivarskap innebär för dem. På vår sajt Källklart.se finns också möjlighet att reda ut begreppen – vad är en källa, vad gör en utgivare och så vidare. Där finns också en enkel checklista för hur du själv kan bli mer källkritisk.

Och det kommer mera under året. Följ oss och hjälp oss gärna att sprida vårt budskap. Framför allt, se till att själv bli en källgranskare av rang. Först då har vår kampanj gjort skillnad.

#Källklart finns även på Facebook>>

Så jobbar vi med nyheter
Ulrica Fransson