Enligt Arbetsmiljöverkets statistik har sju arbetsolyckor med dödlig utgång inträffat på Gotland de senaste tio åren. Senaste olyckan inträffade 2016, då en person omkom. Av övriga omkom tre personer 2015, en person 2011 och två personer 2010.

Sju olyckor är tillräckligt många för att Gotlands län ska toppa listan över dödsolyckor i förhållande till antalet förvärvsarbetande. Två är Norrbottens län och trea Jämtland. Längst är antalet i Stockholm. Det framgår av den bearbetning SVT gjort av Arbetsmiljöverkets statistik över arbetsolyckor, som utgår ifrån SCB:s siffror över antalet förvärvsarbetande och den ort där företagen har sin postadress. I statistiken ingår inte personer som arbetet i utländska företag.