Trafikplaneraren: Ha inte musik i öronen när du springer

Ansvaret ligger alltid på föraren, menar regionens trafikplanerare. Och någon direkt åtgärd mot buskörningen i P18-skogen är inte planerad.

19 september 2018 18:05

I början av september rapporterade Helagotland.se att det förekommer buskörning med bil i anslutning till motionsspåren på P18. Men Region Gotlands trafikplanerare, Lennart Klintbom, menar att det inte är regionens ansvar att stävja buskörningen.

– Det är bara fordonsförarens ansvar faktiskt, säger Lennart Klintbom.

LÄS MER: Livsfarlig buskörning i motionsspår: "De kör som dårar"

Och att stänga av de aktuella vägarna för fordonstrafik med bommar eller stenar är inte en lösning, menar Lennart Klintbom. Dels för att hinder i vägen snarare blir en fara för buskörarna, men även för att området ska kunna nyttjas av alla.

– Det är mycket folk som rör sig i området och nyttjar vägarna på ett bra sätt, plockar svamp eller kör ut med bilen för att gå med hunden. Vi har ett ansvar för miljön runt vägarna. Men även om man buskör så ska inte dåligt omdöme betyda att man skadar sig, säger Lennart Klintbom.

Där grusvägarna korsar motionsspåret är det störst risk till olyckor. Och på de flesta ställen finns ingen skyltning om korsningarna, varken för motionärer eller bilister.

– Vi ska givetvis titta på det här så fort som möjligt, och se om vi kan förbättra något med upplysningen om korsningarna, säger Lennart Klintbom.

Och även om området är ett rekreationsområde med ett välanvänt motionsspår menar Lennart Klintbom att även motionärerna har ansvar i frågan.

– Om man cyklar eller springer på de här stigarna är det inte lämpligt att ha proppar i öronen. Det är som när man är ute i övriga trafiken. Då ska man inte cykla med musik i öronen, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
David Skoog