Den aktuella marken ägs av Region Gotland och Trafikverket har därför bett om lov att få avverka träden längs vägen.

Trafikverket hänvisar till att Geab avverkat en ledningsgata längs vägen vilket innebär att det blivit en trädridå utmed Trafikverkets väg.

"Dessa träd är i riskzon för att falla ned vid stormar, skulle även vara önskvärt att ta ned dem för att få bättre upptorkning på aktuell vägsträcka – minska halka", skriver Trafikverket i ett brev till regionen.

Artikelbild

| Trafikverket vill avverka trädranden längs Färjeleden mellan Terra Nova-rondellen och Vattenverket.

Johan Arvidsson, landskapsingengör på teknikförvaltningen, har fått ärendet på sitt bord men ännu inte hunnit ta ställning till förfrågan. Han ställer sig dock skeptisk till avverkningen.

– Jag tycker generellt att det är synd att ta bort skog, jag vill att det ska vara kvar så mycket som möjligt. Det blir ett ganska stort öppet område om man tar bort den här barriären. Vi kommer inte att bevilja det utan starka skäl.

Trafikverkets förfrågan skickades i mitten av december, innan stormen Alfrida drog fram över Gotland. Johan Arvidsson anser att om träden står kvar efter Alfrida så är Trafikverkets farhågor obefogade.

– Jag har inte hört något, men kommer att åka och titta innan jag svarar. Är det så att träden ligger som plockepinn så får vi ta med det i beaktande, men om de står kvar och ser bra ut så kommer vi nog inte att gå med på det.

Artikelbild

| Trafikverket vill avverka trädranden längs Färjeleden mellan Terra Nova-rondellen och Vattenverket.

Trafikverket kommer troligen att få ett svar innan veckans slut.