"Utbrott" av yngelröta var missförstånd

Sjukdomen amerikansk yngelröta, som drabbar bisamhällen, kunde i höstas konstateras i en ny socken på Gotland. Biodlare som drabbas av sjukdomen tvingas elda upp sina smittade bisamhällen.

16 maj 2018 11:33

Texten är korrigerad: I den första versionen (nedan) framstod det som att Jordbruksverket upptäckt utbrottet i Väskinde nu under våren, men i själva verket gjordes upptäckten i september 2017. Det aktuella bisamhället har eliminerats.

Den 10 maj släppte Jordbruksverket en färsk lista på församlingar som över tid drabbats av amerikansk yngelröta.

– Det finns inget pågående utbrott på Gotland just nu. En församling som haft ett utrott ligger kvar på listan eftersom sporerna kan ligga kvar i samhällen i decennier, säger Sofia Ståhle, samordnare för bitillsyn på länsstyrelsen i Stockholm.

____________________________________________

 

Våren 2017 visste Jordbruksverket att yngelröta fanns inom sex församlingar på Gotland: Fröjel, Hejde, Eskelhem-Tofta församling, samt Vänge och Väte församlingar. I september kunde man konstatera att en eller flera biodlare inom Väskinde församling drabbats av sjukdomen, vilket P4 Gotland var först med att berätta.

Amerikansk yngelröta är en bakteriesjukdom där bakterierna livnär sig på binas larver. Sjukdomen kallas också nymfpest eller täckt bipest. För att förhindra spridning avlivas omedelbart hela bisamhället genom att elda upp det, vilket kan innebära stora förluster för den enskilde biodlaren. Smittan är aldrig ett problem för människor och det är heller inga problem att äta honung från smittade samhällen.

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa