Utflykt med mål att bromsa igenväxning

En busslast med politiker och tjänstemän besökte ett antal betesmarker för att prata om vikten av att vi har betande djur som förhindrar igenväxning.

27 augusti 2016 10:10

På torsdagen anordnade Lantbrukarnas riksförbund, LRF och länsstyrelsen på Gotland en bushtur på södra Gotland. Dagens första stopp var på Roger Lundberg och Mats Hallvides mark vid Härdarve i Eke. Politiker från Centerpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet deltog, likaså representanter från LRF, länsstyrelsen, Botaniska föreningen och ett antal lantbrukare.

Det är Landbygdsnätverket som initierat de så kallade bushresorna som i år genomförs på elva olika platser i Sverige. För första gången anordnas det även på Gotland.

– Vi tycker att det är viktigt att visa upp några av Gotlands betesmarker och samtidigt få tillfälle att diskutera några av de utmaningar som finns. Vi måste se till att våra marker inte växer igen så att vi får behålla det vackra landskapet, Anna Törnfelt, ordförande för LRF Gotland.

Målen med bushresan är dels att öka medvetenheten om betydelsen av att det finns lantbrukare med betande djur, och dels att peka på vilka åtgärder politiker och tjänstemän kan vidta för att vända trenden till en positiv utveckling för kommunen.

– Vi bjuder med politiker så att de ska ha konkreta bilder från verkligheten som underlag när de sedan fattar beslut. Det är även viktigt för alla konsumenter att se en koppling mellan köttet man köper i butik och landskapen där djuren vistas, säger Gunilla Lexell på landsbygdsenheten på länsstyrelsen Gotland.

Deltagarna var rörande överens om att betesmarkerna är en viktig resurs för öns besöksnäring. Olika förslag diskuterades för hur man kan få ut folk till platserna. En av deltagarna, Centerpartiets Lars Thomsson, tycker att de framtida passagerarna från kryssningsfartygen ska ges möjlighet att besöka markerna.

– Om de är i land i omkring åtta timmar så hinner de åka på en bussresa exempelvis ut hit. Det är en sådan fantastisk vy och ett bra exempel på den levande landsbygd besökarna förväntar sig när de kommer hit, säger han.

Ytterligare ett ämne som diskuterades var hur man ska locka den yngre generationen till att bli lantbrukare. Lars Thomsson menar att detta är det största problemet och oroas över att bondekulturen kommer att utrotas om inte arbetet blir mer lönsamt.

– Om vi ska lyckas göra yrket attraktivt måste vi hitta nya affärsupplägg som gör det lönsamt att driva ett lantbruk. Där har vi politiker ett stort ansvar att se till att vi får ha kvar djurproduktionen på Gotland och i hela landet.

Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa