Vårdcentral i Visby kan ge vårdplats i kris

Coronavirusets spridning i samhället gör att Region Gotland nu utreder om det finns extra vårdplatser på ön som kan tas i bruk om behovet skulle uppstå. Korpen i Visby är en av platserna man tittar på.

21 mars 2020 09:11

I dagsläget har coronaviruset covid-19 haft förhållandevis små påverkningar på den gotländska sjukvården, åtminstone om man jämför med hur det ser ut i andra delar av landet. Det finns än så länge gott om vårdplatser på Visby lasarett, och på fredagen fanns det fortfarande "bara" fyra konstaterade fall av smittan på Gotland.

Situationen skulle dock kunna ändras snabbt om en samhällssmitta tar fart på Gotland, och därför utreder Region Gotland just nu möjligheterna att skapa extra vårdplatser på ön om det behovet skulle uppstå. 

– Det finns inga beslut fattade, men det stämmer att ett sådant arbete pågår. Vi ser över vilka lokaler som finns och i vilket läge det kan bli aktuellt att ta dem i anspråk, säger smittskyddsläkare Maria Amér.

Enligt uppgifter till Gotlands Tidningar ser man över möjligheterna att använda Korpens lokaler till extra vårdplatser om situationen drastiskt skulle försämras på Gotland, något Maria Amér även bekräftar.

– Det är en av de lösningar som det tittas på i dagsläget, ja. 

Det är den pandemiledningsstab, som Maria Amér och hälso- och sjukvårdsdirektör Marie Loob håller i, som leder arbetet med att se över de behov och utmaningar som finns när det gäller coronavirusets spridning. 

– Det ingår i pandemiarbetet och i förberedelserna för hur det kan komma att bli att se över och ha en beredskap för alla tänkbara scenarion. 

Och när skulle det kunna bli aktuellt att ta extra vårdplatser i anspråk?

– Det är om det skulle uppstå ett läge där vi inte har tillräckligt med platser på det befintliga lasarettet. Det är inget som är aktuellt i dag, men det måste finnas både kortsiktiga och långsiktiga lösningar om den situationen skulle uppstå. 

Om behovet fanns, hur snabbt skulle de här extra vårdplatserna kunna bli "redo" att användas?

– Jag har inga uppgifter om hur snabbt man kan starta igång, utan det är en av de saker man håller på och tittar på just nu. 

Maria Amér berättar att smittspårningen för de fyra fall av coronaviruset som än så länge konstaterats på Gotland är klar, och att den inte gett upphov till några sekundära fall. Hon berättar även att personalsituationen fortsatt är relativt bra inom vården.

– De uppgifter jag fått är att allt inom vården fungerar som det ska i dagsläget. 

 

Så jobbar vi med nyheter
Emil Lundberg