"Vi har fått in fler bebyggelseområden"

Nu ställs den fördjupade översiktsplanen för Östergarnslandet och Katthammarsvik ut. Planen har väckt stort engagemang och ett 70-tal synpunkter har lämnats in.

22 december 2016 06:00

Ett 70-tal synpunkter har kommit in gällande förslaget till den fördjupade översiktsplanen för Östergarnslandet och Katthammarsvik som har varit ute på samråd under sommaren och hösten. Nu ställs den omarbetade fördjupade översiktsplanen för området ut.

– Jag fick planen i går (läs tisdag) och har inte hunnit läsa allt än men jag tycker nog att de verkar ha tagit hänsyn till företagen här i Katthammarsvik. Men jag antar att strandskyddet ligger kvar över våra tomter där vi redan har fått bygglov men inte dispens från strandskyddet. Nu är det kört där, säger Björn Håkansson som driver Kalkpatronsgården Borgvik i Katthammarsvik.

Strandskyddet är dock inget som regionen beslutat om i den fördjupande översiktplanen utan är ett beslut som bottnar hos länsstyrelsen och regeringen.

Det övergripande målet med den fördjupade översiktsplanen är att skapa förutsättningar för människor att kunna bo och leva på landsbygden genom att erbjuda goda livsmiljöer och på olika sätt verka för en god regional tillväxt.

En viktig del handlar om hur området ska bebyggas i förhållande till de många och höga natur- och kulturvärden som finns i området.

– Förslaget är ett resultat av den avvägningen mellan de olika värdena, säger samhällsplaneraren Jenny Sandberg på Region Gotland som är en av de som arbetat med att ta fram översiktsplanen.

Både Herrvik och Katthammarsvik har pekats ut som områden för "landsbygdsutveckling i strandnära läge" så kallade LIS-områden. I ett LIS-område kan särskilda skäl användas vid prövningen av upphävande eller dispens från strandskyddet.

– Dispens krävs men i Katthammarsvik och Herrvik kommer det i alla fall att finnas möjlighet att söka dispens från strandskyddet, säger Jenny Sandberg.

Även Sandviken fanns på förslag om att det skulle bli ett LIS-område men det togs inte med i den fördjupade översiktsplanen.

– Vi anser inte att det är lämpligt som LIS-område eftersom det är ett Natura 2000-område och naturreservat, säger Jenny Sandberg.

Debatten kring frågan om var man ska få bygga har varit het. Den fördjupade översiktplanen innehåller 18 föreslagna områden för bebyggelse, vilket är fem fler än vad som utpekats i förslaget till den fördjupade översiktsplanen, dessutom har ett antal bebyggelseområden utökats. Totalt kom det in ett 30-tal förslag gällande nya bebyggelseområden.

– Vi har försökt påverka innehållet till det bättre, vi har fått in fler bebyggelseområden i planen, säger Gunnar Bendelin, ordförande i utvecklingsbolaget Nygarn utveckling AB.

Den fördjupade översiktsplanen ställs ut till 28 februari och synpunkter kan lämnas till regionen fram till dess.

Så jobbar vi med nyheter
Anna Ekeroth