Själva definitionen av ett världsarv är att de utgörs av de kultur- eller naturmiljöer i världen som anses vara ojämförligt mest enastående och av stor betydelse för mänskligheten.

Vad som är ett världsarv bestäms i ”Konventionen om skydd för världens kultur- och naturarv” som antogs 1973. Att listas som världsarv innebär ett starkt skydd mot mänsklig påverkan.

Visby togs upp på Unescos världsarvslista 1995.

Artikelbild

| Världsarvsmötet i Visby arrangeras av Region Gotland i samarbete med Världsarv i Sverige, Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen i Gotlands län, Gotlands Museum och Uppsala universitet Campus Gotland.

Elene Negussie, världsarvssamordnare på Region Gotland, spelar en viktig roll för att Visby inte ska hamna i samma sällskap som exempelvis Venedig och Galapagosöarna där både miljöpåverkan och turism har gjort platserna extremt sårbara.

– Det här mötet kommer att bli starten för arbetet med en ny världsarvsplan för Visby, den gamla är från 2003 och måste förnyas. Vi behöver jobba för att bevara och utveckla samtidigt, hitta en balans mellan att värna om världsarvet samtidigt som vi ska ha en levande stadskärna året om med vardagsliv och blandade funktioner säger hon.

Den årliga nätverksträffen för Världsarv i Sverige hålls i samband med Europaåret för kulturarv 2018 och närmare 150 deltagare väntas delta.

Flera aktuella världsarvsfrågor ska lyftas, ständigt med hållbarhet i fokus.

Aktuella ämnen är bland andra klimatanpassning, riskhantering och katastrof­beredskap och hållbar turism.

– Vi har en ökad påfrestning även i Visby och jag tror det är viktigt att titta på flödena, hur människor rör sig i stan och vad vi bör förbättra, säger Elene Negussie och syftar främst på den ökande turismen som kommer via den nya kryssningskajen.

– Ser man på hur det ser ut i vissa världsarvsstäder i världen så förstår man vikten av att vara tidigt ute med att lyfta hållbarhetsfrågorna.

Vissa världsarv har blivit så ikoniska att de håller på att fördärvas. Turisterna har blivit så många att de på sikt förstör miljön de rest för att besöka.

Detta gäller bland annat Galapagosöarna, dit hundratusentals turister reser varje år för att beskåda den säregna och ömtåliga naturen. Ett annat är ”Bwindis ogenomträngliga nationalpark” i Uganda, känd för sina bergsgorillor som är mycket känsliga för störningar.