Vill filma ringmärkning av sillgrissleungar

Ett filmbolag från Tjörn ansöker om tillstånd för att filma sillgrisslor på Stora Karlsö. Filmen ingår i en vattenserie som ska visas på SVT.

29 mars 2020 19:26

Ecofilm Scandinavia, Rönnäng, ansöker hos länsstyrelsens naturvårdsenhet om tillstånd för filmning på Stora Karlsö. Under 2019-2021 genomför bolaget en samproduktion med SVT. Denna ska resultera i en naturdokumentärserie om tre entimmesfilmer som ska sändas under hösten 2021.

I serien kommer tittaren att tas med på en resa genom Sveriges vatten, från fjällens topp hela vägen ut till havets botten. En film kommer att fokusera på livet i och kring våra älvar och mindre vattendrag, en fokuserar på sjöarna och våtmarkerna och den tredje kommer att handla om kuster och hav.

På Stora Karlsö vill Ecofilm få med fågellivet, bland annat för att visa samspelet mellan hav, insekter och fåglar. Genom SLU har man fått reda på en koppling mellan fåglarnas spillning som gynnar fjädermygg vilket i sin tur gynnar hussvalorna på ön.

Projektets verksamhet i fält kommer att genomföras under 2020 och man söker tillstånd för perioden 1-8 juli. Vid ett antal tillfällen kommer man att behöva bedriva verksamhet inom fågelskyddsområdena. Bolaget vill då filma ringmärkningen av sillgrissleungar. Bolaget menar att detta ger en möjlighet att skapa intresse och engagemang hos tittarna. 

Ecofilm vill att tillståndet omfattar möjlighet att vistas på de ringmärkningsområden som används under Västerberget samt få gå ner till stranden vid ett eller två tillfälen för att fånga kvällsljuset. Totalt kommer man att vara max tre personer samtidigt inom skyddsområdet.

Så jobbar vi med nyheter
Lars Schill