Vindkraftprojekt kraftigt nedbantat

Forsviden Vind AB får tillstånd att anlägga vindkraft i Othem och Tingstäde. Verken får ha en totalhöjd på 210 meter, men blir inte så många som bolagets hoppats på. Bara elva.

2 juli 2018 05:00

Ett första samråd om vindkraftsparken i Tingstäde, Othem, Lärbro och Hangvar hölls i början av 2012. Då planerades för 34 vindkraftverk. Efter hand bantades planerna och när ansökan lämnades in hösten 2015 gällde den 17 verk.

Länsstyrelsen var en av många remissinstanser som hade invändningar. 17 vindkraftverk var för många och 210 meter för högt. Länsstyrelsen förordade elva vindkraftverk med en totalhöjd på max 150 meter.

15 av de 17 vindkraftverken skulle komma att ligga i ett riksintresseområde för vindbruk. Trots det har Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Stockholm, som fattat beslutet, lyssnat på länsstyrelsen på Gotland och ger bara tillstånd för elva vindkraftverk i ett område norr om Tingstäde träsk, sex i Othem och fem i Tingstäde.

Det är bland annat förekomsten av örnar som gör att antalet verk begränsas.

När det gäller totalhöjden får dock verken vara 210 meter höga, men de ska ha en ”enhetlig och diskret” utformning och färgsättning. Sänkt höjd till 150 meter hade, enligt bolaget, halverat energiproduktionen.

Bolaget åläggs att inventera förekomsten av nattskärra och fladdermöss, två arter som kan påverkas av vindkraften.

I ansökan förutsatte Forsviden Vind AB att Gotland får en ny elkabel till fastlandet. Bolaget föreslog att sista datum när parken ska vara igång skulle vara fem år efter det att den nya kabeln tagits i drift.

Nu blir det inte någon ny kabel, sedan Svenska kraftnät i maj förra året lade ner satsningen. Efter det stoppade även Geab (Gotlands Energi AB) anslutningen av ny elproduktion (mikroproduktion undantagen).

– Vi kommer att kunna ansluta ny vindkraft om vi bygger ett energilager. Det skulle skapa utrymme att ansluta mer vindkraft. Geab och Vattenfall utreder hur ett lager kan byggas. Den studien ska vara klar i september, säger Geabs vd Jan Karlsson.

Efter att studien presenterats tar det 1-2 år att bygga energilagret, tror Jan Karlsson. Med lagret hoppas man att ytterligare 100-200 megawatt ska kunna anslutas i form av ny sol- eller vindkraft.

Forsviden Vind AB:s styrelse har inte diskuterat hur man kommer att agera.

– Vi måste analysera beslutet först, säger styrelseledamoten Jens-Henrik Kloth och hänvisar till bolagets konsult som inte heller vill säga något.

Om inte beslutet överklagas vinner det laga kraft den 25 juli. Det finns ett motstånd mot projektet. Under samrådet lämnade 94 närboende in en gemensam lista med krav på att hela ansökan skulle avslås. Även Gotlands ornitologiska förening och Naturskyddsföreningen på Gotland har yrkat på avslag.

Så jobbar vi med nyheter