Glädjande besked – men lång väg kvar

Alliansens budgetförslag öppnar för en efterlängtad gymnastikhall. Bygget är tilltänkt att ha en gymnastikdel och en del med padelbanor. De inblandade aktörerna hoppas nu bli tilldelade mark så snabbt som möjligt.

14 maj 2019 11:23

I sin föreslagna budget har alliansen avsatt en halv miljon kronor i driftstöd till Visbygymnasternas tilltänkta nya hemvist, en ändamålsenlig gymnastikhall.

– Vi tycker att det är väldigt positivt att det blir lite stöd på det sätt vi önskat. Det positiva politiska beslutet är en absolut förutsättning för att vi ska kunna gå vidare, annars skulle vi bara stå och stampa på ruta ett, säger föreningens ordförande Marion Norrby.

Gymnastikföreningen har växt rejält på senare år, de får inte plats i Sävehallen och föreningens verksamhet begränsas.

– Vi har flera hundra barn i kö som vi inte kan ta emot, de inte får plats hos oss i nuläget. Vi har helt enkelt inte tillräckligt med halltider.

Var beskedet väntat?

– Det var ett beslut som jag innerligen hoppades på men som på förhand kändes osäkert. Jag blev väldigt glad och tacksam när det meddelades. Föreningen började titta på det här för tio år sedan och visst har vi redan gjort jättemycket jobb, det här beslutet ger oss mycket energi för fortsättningen.

Sävehallen är inte heller passande sett ur säkerhetssynpunkt.

– Det är ju inte bara en ny hall, utan vårt mål är att få en säker hall. Vi behöver ha en grop där man kan falla mjukt och träna landningar. Det finns också en stor skaderisk när de tunga redskapen ska bäras fram och tillbaka och det uppstår ett ökat slitage.

Nästa steg i processen är att få klart med hallens läge.

– Även om driftsbidraget klubbas igenom så är markbiten nästa fråga, och den är ju inte klar. Det är när det är klart som vi kan komma med den slutgiltiga planen.

Visborgsområdet har hittills varit huvudspåret för det tilltänkta hallbygget, som ska innehålla en gymnastikdel och en del för padelbanor. Det är Visby Padel Klubb som står för finansieringen av bygget.

– Jag är jätteglad att Visby gymnasterna har löst sin finansiering för att betala hyra. Men det är först när vi har en markbit som vi kan söka bygglov, och det är först när vi har bygglov som vi kan börja bygga. Det här budgetbeslutet är viktigt, men det hjälper oss inte så mycket förrän vi har en bit mark som vi får arrendera av regionen, säger Visby Padel Klubbs Per Sjöblom.

Om markbiten och bygglovet löser sig, så kan det därefter gå relativt snabbt.

– Från det att bygglovet är beviljat till att vi kan öppna dörrarna så tar det 26 veckor, säger Per sjöblom.

Bo Ronsten, ordförande i Gotlands idrottsförbund, tycker att budgetbeslutet i sig är positivt.

– Finns det möjlighet att få stöd till en idrott som vi kan se har vuxit väldigt mycket och där det finns viktiga säkerhetsaspekter, så är det givetvis positivt, säger Bo Ronsten.

Med det sagt önskar han att bilden av beslutet nyanseras.

– Regionen, i det här fallet Kultur- och fritidsberedningen, har tagit en del andra beslut som är ganska tuffa för föreningslivet. I den påse pengar som går till driftstöd för föreningsdrivna anläggningar så finns det, som det är i dag, alldeles för lite pengar. Om beslutet hade inneburit att de 500 000 kronorna går in i den pengapåsen redan nu och sedan läggs över till gymnastikhallen när den står klar, då skulle det vara jättebra. Men så är inte fallet.

Han fortsätter:

– Vidare tog beredningsgruppen för bara 1,5 månader sedan ett beslut att höja taxan för föreningar i kommunala anläggningar med 10 procent, vilket motsvarar 400 000 kronor per år. Man kan säga att de tar i ena änden och ger i den andra. Om man ser till vad gymnastiken rent konkret har fått just nu så är det bara en 10-procentig prishöjning på sina timmar i Sävehallen, säger Bo Ronsten.

Så jobbar vi med nyheter
Jonas Bäckström