Torbjörn Axelman ska dömas för försök till mord. Det meddelade i dag Svea hovrätt i en enhällig dom. I alla delar utom en delar hovrätten Gotlands tingsrätts bedömning.
Hovrätten höjer skadeståndet till den skjutne Joakim Hansson från 100 000 kronor till 125 000 kr. Summan avser kränkning.
Sammanlagt ska Torbjörn Axelman betala Joakim Hansson skadestånd på 159 367 kronor jämte ränta.

I övrigt står tingsrättens dom fast. Det innebär att de båda polismän som besköts vid dramat i Brucebo den 1 december 2008 tilldöms 75 000 kronor vardera.
Axelman döms, liksom i tingrätten, till rättpsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprävning och ska vara kvar i häktet tills domen vinner laga kraft.


Sänkning för Loquist
Hovrätten sänker däremot Axelmans försvarare Bengt Loquists ersättning. Loquist hade begärt ersättning för 166 timmars arbete. Hovrätten medger enbart 80 timmar.

Domen i hovrätten kan överklagas till Högsta domstolen senast 8 juli.