Rädda Gotlands Gutavallen och avvisa storhetsvansinnet på Hällarna.
Kommunelitens nya Visbyideal ska riva Gutavallen, nu när redan spontanutövandet förvisats från Norrbackaplan och Galgberget. Samtidigt ska en andra kongresshall pryda det unika hällområdet söder om hamnen.
I en tid av den så kallade utvecklingens, det vill säga den negativa tillväxtens, era då den globala miljöförstörelsen nått oanade höjder och hotar själva fundamentet för Homo Sapiens herravälde på ett stoftkorn benämnt Tellus, ska Visby ha utbyggts på varje grön gräsfläck med den nya elitens stereotypa lådbyggen.
Innerbyn har redan snyggats upp från låginkomsttagare och en idylliserad world heritagestad fått bättre medelskikt i husen. Oftast från Mälardalen.
Gutavallen byggdes 1929 som nödhjälpsarbete och blev gotlänningars stadion. Nu ska minnet av dessa tider bort och en ny lyxig värld med en underbar sim- och sporthall mötande resenären utifrån. Så typiskt för vår alienerade tid: "Syns du inte finns du inte". Utsidan är primär, resurserna obegränsade och allting blir bara bättre och bättre.

Detta doftar antikverad 1800-talsevolutionism där mänskan är naturens kröning, skapelsens herre frikopplad från sin omgivning av träd och djur. Omgiven av asfalt, maskiner och rullande plåtlådor. Skräcken för det oordnade gröna. O. Ronströms analys av Visby förvandling till medelskiktets triumf växer således ut från innerstaden till 1900-talsstaden. Vi ska bli 13 000 till och de ska komma från fastlandet, ej från landsbygden. Implicit i detta bör folk bo i städer och de på landet flytta till fastlandet och ej bromsa utvecklingen och stå i vägen för strandbyggen, fint folk och villavagnar. Billigare för kommunen då skolor kan säljas, service sparas in och fint folk komma i stället.
Korumpianen Olsson sa ofta: Gotlands största problem är alla experter från fastlandet. Detta var nog riktigt och kompletterat med D. Ahlqvists ord om de "svagare gutniska hjärnorna samarbetande med dem" täcker det dagens urveckling. (Vilken för övrigt leder bak till storhetsvansinnet med de 100 kyrkbyggena på medeltiden, vilket ledde till sjörövartiden på Wisborg. Efter högmod- fall.) Rädda den gotländska folkidrotten! Rädda Gutavallen och Hällarna!