- Det är ett tråkigt trendbrott, säger Maya Heckscher, chef för kommunens ungdomsgrupp.
Under årets Stockholmsvecka har det varit betydligt fler ungdomar under arton som varit i Visby utan vårdnadshavare. Många av dem har råkat illa ut, till exempel genom att ha varit alltför berusade, och behövt tas om hand.
Enligt Maya Heckscher har i år också fler ungdomar kommit till ön utan att ha ordnat boende, vilket gjort dem mer utsatta.
- Vi har försökt hjälpa de här ungdomarna så gott vi kunnat, för att se till att de kommit i tryggt förvar. Vi vill gärna att de inte ska få en så negativ upplevelse av ön att de säger som en av ungdomarna: "Jävla piss-Gotland".

Insatser mot narkotika
Som GA rapporterat tidigare har Gotlandspolisen fått förstärkning från Stockholm och Jämtland under vecka 29. Detta har inneburit att man har kunnat arbeta förebyggande på ett helt annat sätt än tidigare år.
Gotlandspolisen har under vecka 29 förstärkts med narkotikaspanare från Stockholm. Man har gjort riktade insatser mot narkotika, och i de flesta fall handlade det om privat narkotikabruk. Cannabis var den vanligaste drogen man beslagtog, men också kokain, amfetamin och narkotikaklassade läkemedel förekom.

Bara en rattfylla
Under veckan har polisen haft 49 narkotikarelaterade ärenden, att jämföra med 35 under förra årets Stockholmsvecka, en ökning som polisen menar beror på att man kunnat bedriva ett bättre polisarbete i år.
- Ökningen speglar de ökade resurser som vi har kunnat lägga på spaning, säger Magnus Frank vid polisens kriminalavdelning.
När det gäller alkoholförtäring i Visby innerstad har polisen satsat på direktförverkning, det vill säga att man har hällit ut alkohol för personer som druckit öppet. Totalt har polisen förverkat alkohol vid 367 tillfällen under veckan. I samband med förverkandet blev dessa personer tillsagda att skärpa sig och sluta dricka alkohol på stan. De som ändå framhärdade, tolv stycken under veckan, blev bötfällda.
Vad gäller rattonykterhet har polisen gjort 700 kontroller att jämföra med fjolårets 200. Bara en enda förare visade sig vara onykter under dessa kontroller, en betydligt lägre siffra än polisen räknat med. Däremot var det 36 förare som blev bötfällda för andra trafikbrott, såsom fortkörning och att man inte använt bilbälte. Två av dem blev av med körkortet.
Tre fall av våldtäkt har anmälts under veckan och är under utredning.
- Det har varit en intensiv vecka, men vi har haft mer personal och varit bättre rustade än tidigare år. Vi har haft större möjligheter att se vad som hänt på stan och arbeta förebyggande, säger Anders Särland, biträdande chef för ordningspolisen.