Regionstyrelsens arbetsutskott behandlade på tisdagen ett medborgarförslag som tycker att det bör vara stor flaggning på ringmuren i samband med skolavslutningar och studentdagar.

Arbetsutskottet anser att förslaget är lovvärt, men eftersom avslutningsdagarna är spridda för Gotlands skolor så skulle det bli för många flaggdagar.

Däremot kan flaggning på ringmuren ske i anslutning till studentkortegen anser politikerna. (GT)