23.20:
Räddningstjänsten finns kvar med en anpassad brandstyrka för att tillsammans med personal från skogsvårdsstyrelsen bekämpa brandförloppet.
Dessutom har under kvällen 15-20 man inkallats från hemvärnet.

- Det är komplicerat. Terrängen gör att vi inte kan dra fram slang utan får använda maskiner och bandvagnar för att få fram vatten till brandhärdarna, säger ledningsoperatör Roger Sverndal vid Storstockholms brandförsvar.

- Nu har vi även tillgång till ytterligare en mindre skogsmaskin som hjälper till.

22.00:
Räddningstjänsten är fortfarande på plats vid brandområdet i Othem.
Klockan 20 var prognosen att räddningspersonalen skulle kunna lämna platsen vid 23-tiden och överlämna övervakningsansvaret till markägaren.
Men ledningsoperatören kunde klockan 22 inte bekräfta att så blir fallet.
På plats finns alltjämt cirka 15 brandmän och lika många från skogsvårdsstyrelsen, som äger marken där branden rasat.

 

18.10: Ledningsoperatören vid Storstockholms brandförsvar bekräftar att den närliggande golfbanan inte är i farozonen.

- Nej, det handlar om mossa och oländig terräng som brinner. Det positiva just nu är att vinden tycks mojna.

 

Att vinden är i avtagande bekräftas av räddningsledare Anders Fagerlund, som GA varit i kontakt med på plats.

- Räddningstjänsten räknar med att läget ska vara under kontroll någon gång under kvällen. Däremot kommer personal att finnas på plats under natten för att hålla koll, berättar GA:s reporter Jakob Simonson.

 

Förutom egen tankbil har Maskinringen bidragit med tre traktorer som vardera kan bringa uppemot 20 kubikmeter vatten som hjälp i släckningsarbetet.

 

Brandorsaken uppges ha uppstått när markägaren, Skogsvårdsstyrelsen, tidigare under förmiddagen eldade.
När vinden började ta i spred sig elden och man tappade kontrollen över den.

- Räddningsledaren säger att brandfronten är så pass stor att den försvårar släckningsarbetet. Elden har i vinden kunnat hoppa från träd till träd, säger GA:s Jakob Simonson.

 

 

 

18.00:

Skogsbranden startade vid 12.40 och platsen är Orghagar, strax norr o9m Kallgatburgs naturreservat.
Enligt Storstockholms brandförsvar är området 500 x 500 meter och elden är inte under kontroll, enligt ett pressmeddelande vid 18-tiden.
Cirka 30 man från brandförsvaret på Gotland är på plats och bekämpar eolden.Vid 15.30 kom ytterligare en larm om att markbranden tagit sig igen.

- Blåsten har uppenbarligen medfört det. Vi försöker nu tillsammans med Skogsvårdsstyrelsen ringa in elden, men det är svårt då terrängen är otillgänglig, säger ledningsoperatör Roger Sverndal vid Storstockholms brandförsvar.

Styrkorna från Kräklingbo, Dalhem, Fårösund, Slite och Visby deltar alla i räddningsarbetet, inklusive tankbil.
- Det ska inte vara någon fara för spridning till bostadshus, tillägger Roger Sverdal.


 

Tidigare i dag:
Det var i ett skogsområde sydväst om golfbanan i Klints i Othem där markägaren brände av fjolårsgräset, när en orolig granne larmade SOS.

 

 

 

Räddningstjänsten tyckte dock att det rök lite väl mycket och slog på lite vatten innan man lämnade platsen.

Räddningstjänsten påpekar att man gärna kan meddela räddningstjänsten ifall man tänker elda på egen mark, så slipper man onödiga utryckningar.