Eftersläckningsarbetet väntas dock ta flera dagar. Räddningstjänsten uppger att om inget oförutsett händer så lämnas eftersläckningsarbetet över till markägaren tidigast under morgondagen.