"Sportfiskarna ska fixa miljoner nya gäddor" var rubriken på ett reportage i tidningen Svenskt Fiske förra året. Det är ett projekt som Gotland i högsta grad är involverat i. En "gäddfabrik" har redan byggts i Kräklingbo och nästa projekteras i Sproge.

GA var med när Micael Söderman från Sportfiskarna vittjade fällan som finns vid in- och utloppet till den fem hektar stora våtmark som anlagts på Hans-Erik och Inga-Lill Karlssons betesmark i anslutning till Histillesån.

- Vi har haft ett 30-tal gäddor i fällan, berättar han och plockar fram dagens fångst, en hane på 1,3 kilo och en romfylld hona på 4,5 kg.

Artikelbild

| Histillesån. Den viktiga förbindelselänken mellan "gäddfabriken" och Östersjön.

En hona i den storleken kan lägga 100 000 romkorn. Gäddorna leker under mars och april, och då gärna i översvämmade vikar med grunt vatten och riklig vegetation. Precis den miljö som skapats i Kräklingbo - så här kan man verkligen tala om en "gäddfabrik".


Yngelfällor
Micael Söderman räknar med att de första ynglen kommer att kläckas om någon vecka. Man kommer då att sätta ut en yngelfälla för att försöka få ett hum om mängden.

- Vi hoppas på flera 10 000-tals yngel, säger han och berättar om ett liknande projekt i Kalmarsund.


Nästa vid Snoderån
- Gäddungarna återvänder till samma lekplats. Där kunde man året efter våtmarken restaurerats räkna in 65 000 små gäddor som kom tillbaka.

Artikelbild

| Tilltufsad. Micael Söderman släpper ut en gäddhane i våtmarken. Den här är redan lite tilltufsad, för leken med honorna tär inte bara på fysiken utan kan vara rent livsfarlig för hanarna.

Nu väntar Micael Söderman på nästa fas. I början av juni ska de sista ynglen vara tillräckligt stora för att lämna myren och simma ut i havet. Efter det ska våtmarken tömmas på vatten. Sedan ska den betas av kor, för att ge optimala förutsättningar för nästa säsong. Det behövs åtgärder för att stärka beståndet av gäddor på Gotland. Här har nedgången varit påtaglig under flera decennier. Våtmarken i Kräklingbo räcker inte. Sportfiskarna har påbörjat arbetet med nästa gäddfabrik. Två kilometer uppströms i Snoderån vill man skapa en våtmark som kan bli ända upp till nio hektar stor. Den är så stor att det krävs en vattendom och med hjälp av konsulter förbereder man en ansökan till mark- och miljödomstolen.

Sportfiskarna har dessutom börjat planera för en "abborrfabrik". Vid Hau på norra Gotland har man hittat ett område på cirka en hektar som skulle passa.

Artikelbild

| Projektledare. När Micael Söderman för tio år sedan flyttade till Gotland för att plugga på Högskolan var han besviken över hur dålig tillgången på gäddor var här.

- Gäddorna trivs i grunda vatten, medan abborrarna är lite mer djupgående, säger Micael Söderman.

Ett annat projekt som kan stärka abborren har påbörjats i Varbosån i Klinte. Man bygger ett nytt vattendrag förbi de hinder som stoppar fisk från att gå upp i ån för att leka. Det väntas inte bara gynna abborrarna, utan även gädda, mört, id, nejonöga. Den gamla kvarndammen som finns uppströms ska restaureras för att bli lekplats för bland annat gädda och abborre.