Uppdaterad 16:20

 

Det var vid norra infarten till Gnisvärd som de båda bilarna av någon anledning körde av vägen. Den ena bilen kolliderade med ett träd och har omfattande skador. Båda fordonen var på väg söderut när olyckan inträffade.

Helagotland.se har talat med en av de inblandade i olyckan, föraren av den ena bilen.
Enligt föraren var det tre bilar inblandade, varav två hamnade utanför vägen.
Olyckan ska ha skett i låg fart i omedelbar anslutning till den anslutande avfarten. En av bilarna ska ha gjort en omkörning på insidan av en av de andra bilarna.
Enligt uppgift från Räddningstjänsten har två personer förts till sjukhus, där de just nu får omplåstring och står under observation.

En polispatrull arbetade med att hålla förbipasserande trafik utanför säkerhetsavstånd medan räddningstjänstens personal tillsammans med ambulansförarna tog hand om de skadade samt de inblandade fordonen.
Vägen behövde aldrig spärras av för passerande trafik.