Dricksvattentäkten Hau träsk kommer att ta emot åtta gånger så mycket länsvatten från brottet vid Stucks om kalkbrytningen ökar.
Både länsstyrelsen och Region Gotland är starkt kritiska till Svenska Minerals förslag, skriver GA.

Hau träsk har i över 60 år försett Fårösund med dricksvatten. I dag kommer en procent av vattnet i träsket från kalkbrottet vid Stucks. I takt med att brytningen ökar så ökar mängden länsvatten från brottet till åtta procent. Hau träsk kommer enligt beräkningarna att tillföras drygt 345 kubikmeter länsvatten per dygn när brottet nått full utbredning.
– Det är inte bra om mängden länsvatten från brottet ökar, säger Sten Reutervik, VA-ingenjör vid Region Gotland till GA.

Både länsstyrelsen och Region Gotland kritiserar det förslag som Svenska Mineral presenterat
Läs hela texten om Hau träsk här.