Under hösten 2017 dog flera unga män av cyklopropylfentanyl, en variant av det starkt smärtstillande läkemedlet fentanyl. Spåren ledde till en ung man i Östergötland, som sålde preparaten via nätet.

Då hade vi en ganska kort spaningsperiod. Normalt sett spanar man kanske lite mer för att få grepp om verksamheten. Men i det här fallet vågade vi inte fortsätta, för folk dog ju, säger åklagaren Britt-Louise Viklund.

Nu åtalar hon den 24-årige mannen för elva fall av dråp, då hon hävdar att det var just cyklopropylfentanylet han sålde som orsakade männens död. Det visar bland annat de obduktioner som gjorts.

Dessutom kan vi i vissa fall se att de har gjort beställningar av honom. I vissa fall har vi hittat flaskor och kartonger som vi kan se kommer från hans firma och i vissa fall kan vi se att man betalat pengar till hans firma dagarna före dödsfallet, säger Viklund.

Halter varierade

Fentanyl är en mycket potent drog som i de här fallen förpackades i nässprejflaskor. Doserna blir olika varje gång man sprejar, och flaskorna har visat sig innehålla både olika mängder och halter av fentanylvarianten.

Han har också sålt det här utan några instruktioner, varningstexter eller dosanvisningar. Det har varit lätt för folk att få felaktiga doser, vilket ju också visar sig eftersom så många människor har avlidit, säger Viklund.

Mannen nekar till brott. Tidigare har två bröder från Stockholm dömts sedan de sålt fentanyl via nätet till åtta människor som dog. Men rubriceringen i det fallet blev vållande till annans död, som är ett så kallat oaktsamhetsbrott.

"Inte acceptabelt"

Nu går Britt-Louise Viklund ett steg längre, och vill att rätten prövar rubriceringen dråp, som är ett uppsåtligt brott. Mannen har varit likgiltig inför dödsrisken med fentanylet, anser hon. Det visar bland annat avsaknaden av dosanvisningar och att mannen utan utbildning i kemi eller liknande blandat till fentanylet i en förrådslokal.

Han har ju inte heller överlåtit det till personer i sin närhet, som han känner och har kunnat varna, utan han har sålt helt fritt över nätet, till vem som än gör en beställning till honom.

Att pröva gränsen för dråp är viktigt för att ge upprättelse för de efterlevande, anser Britt-Louise Viklund.

Det är också för samhället, att kunna visa hur allvarligt det här är och att det förhoppningsvis leder till rejäla straff. Man kan tjäna enormt mycket pengar på sådan här hantering. Då måste samhället skicka kraftfulla signaler, att det inte är acceptabelt att man leker med andra människors liv på det här sättet, för sin egen vinnings skull.