Regionfullmäktige bestämde i slutet av februari att försäljningen av de åtta tomterna i kvarteret Malajen i Visby skulle göras om eftersom den inte genomfördes på ett korrekt sätt.

LÄS MER: Försäljningen stred mot avtal

Bland annat hade fastighetsmäklaren Era inte annonserat ut tomterna på ett tillräckligt omfattande sätt. När det kom fram att så var fallet beslutade ändå regionstyrelsen att försäljningarna skulle genomföras och att de åtta familjer som blivit lovade att köpa tomterna skulle få göra det. Men sedan satte alltså fullmäktige stopp för affären.

Artikelbild

| Regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S).

– Det är tråkigt att det blev som det blev. Och det blev uppenbart att det utvecklats någon form av kultur som vi inom politiken inte kände till, säger regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S).

LÄS MER: Björn Jansson: "Inte vad jag räknat med"

Han menar att det blev olika besked samtidigt från mäklare och från Region Gotlands tjänstemän om vad som gällde.

– Nu ska det vara tydligt vem som har ansvar och Era ansvarar för hela köpeprocessen.

Under arbetsutskottets möte bestämde politikerna enhälligt att tomterna ska ut till försäljning igen under nästa vecka. De ska annonseras både på nätet och i papperstidningarna Gotlands Tidningar och Gotlands Allehanda.

Objekten kommer att ligga ute för bud under tio arbetsdagar.

– Vi har också bestämt att det bara är privatpersoner som kan köpa tomterna, inte juridiska personer.

Det stod inte med när tomterna var ute till försäljning strax före jul. Att till exempel byggherrar ska få köpa för att bygga flerfamiljshus är alltså inte aktuellt för just de här tomterna.

Björn Jansson beklagar det som hände och hoppas att de som var med och bjöd förra gången känner att de har möjlighet att göra det även nu. Någon kompensation av något slag till de drabbade familjerna är däremot inte aktuell.