Företagaren Karsten Inde lämnade i januari 2017 in en ansökan om förhandsbesked med planen att bygga ett 50-tal bostäder kring bygdegården i Västerhejde, där det tidigare varit restaurang och där det sommartid är vandrarhem. Först i april i år fick han svar – ett nej – till att genomföra byggplanen som den såg ut då. Då var det miljö- och hälsoskyddsnämnden som sa nej till bostadsbygge på grund av närheten till lackverkstaden Västerhejde Bilskador, som riskerar att bullra för mycket mot nybyggda bostäder. Men sedan dess har Karsten Inde haft en konstruktiv dialog med regionen, uppger han. Han räknar med att kunna uppföra bostäderna – i våras förvärvade han hela den aktuella fastigheten av Västerhejde Bilskadors ägare Urban Johansson för en hittills okänd köpeskilling.

– Vi har fått ett muntligt positivt besked från regionen, det är bara frågan om bullret som varit ett frågetecken, säger Karsten Inde nu.

I dialogen med Region Gotland har parterna kommit överens om att bullergränserna mellan verkstaden och bostäderna ska minskas, tack vare att Västerhejde Bilskador investerar i ny utrustning.

Artikelbild

| Karsten Indes bolag planerar att uppföra ett 50-tal bostäder runt Västerhejde bygdegård.

– Regionen är positiv till att ge oss ett förhandsbesked under förutsättning att vi kan åtgärda bullret från verkstaden. Verkstaden investerar i en ny kompressor och ska också dämpa ljudet med hjälp av ljudisolering och bättre ventilation, förklarar Karsten Inde.

Planen är att ett 50-tal hushåll ska kunna byggas omkring och bakom Västerhejde bygdegård.

– Planen är att det ska bli både radhus och lägenheter. Exakt hur det blir får vi se, det kan också bli något färre hushåll med lite mer avstånd emellan, säger Karsten Inde.

Den gamla putsade huvudbyggnaden mellan bygdegården och lackverkstaden väntas göras om till tre stora lägenheter. I dag hyrs den ut som studentboende enligt Karsten Inde, och sommartid bedriver man också vandrarhemsverksamhet. Både restaurangdelen och det gamla vandrarhemmet kommer dock att rivas för att ge plats för de nya bostäderna. Nu i dagarna har Karsten Inde också påbörjat avyttring av de gamla rotundorna som varit en del av restaurangen nära Toftavägen.

Artikelbild

| Den första skissen som föreslagits för Region Gotland visar en plan om 17 radhus samt cirka 30 lägenheter i olika byggnader.

Runt de fastigheter som Karsten Inde köpte av verkstaden har man nu uppfört ett plank för att skärma av verkstaden från ett framtida bostadsområde.

Han hoppas få sittt förhandsbesked beviljat i början av nästa år och väntas därefter söka bygglov för bostadsprojektet formellt.

Artikelbild

| I skogsområdet bakom bygdegården i Västerhejde planeras det för nya bostäder.

– Får vi förhandsbeskedet strax efter nyår skulle vi kunna börja bygga vid den här tiden nästa år, säger Karsten Inde.