Försäljningarna av de åtta tomterna på Greta Arwidssons gata fick mycket uppmärksamhet i början av 2017 då de visade sig strida mot Region Gotlands avtal med mäklarfirman Era, som hade hand om försäljningen. Försäljningen gjordes om och då lyckades den gotländske fastighetsmagnaten Roy Abd-El Ahad köpa tre av de åtta tomterna.

Sedan dess har dessa, med adresserna Greta Arwidssons gata 17,19 och 21, stått öde, samtidigt som det på de övriga fem tomterna byggts villor.

Nu har Abd-El Ahad dock långt gångna planer på att bygga en huskropp med 18 lägenheter på platsen, något som fått grannarna att rasa. De menar nämligen att planerna strider mot detaljplanen för området. De känner sig även lurade av regionen och mäklaren, då tomterna marknadsfördes som ”byggklara villatomter”.

Artikelbild

| När de åtta tomterna på Greta Arwidssons gata såldes våren 2017 lyckades Roy Abd-El Ahad köpa tre av dem.

– Det här skulle ändra karaktären på området. Både regionen och mäklaren var tydliga med att det här var villatomter när vi köpte, säger Mikael Hellberg, som är en av grannarna.

Ärendet skulle ha tagits upp på miljö- och byggnämndens sammanträde på onsdag, men har återremitterats. Anledningen är att den totala byggarean på den mittersta tomten överskrids med 30 procent.

När ärendet väl kommer upp så är dock förslaget från bygglovsenheten att bygglov beviljas. Man menar att planerna visserligen strider mot detaljplanen, men att avvikelserna inte är tillräckliga för ett avslag.

Bygglovsenheten konstaterar att plankartan endast anger ”bostäder” som ändamål. Man hänvisar till att det i detaljplanen står att man i området ska ”möjliggöra byggade av förskola och bostäder i form av småhus”. Under begreppet småhus inkluderas radhus, och Roy Abd-El Ahads planer anses uppfylla kriterierna för det.

Artikelbild

– Som jag har förstått det ska radhus ha en separat ingång till varje bostad, och det har man löst med utanpåliggande trappor. Då rundar man regionens detaljplan, för i mina ögon råder ingen tvekan om att det är ett lägenhetskomplex, säger Mikael Hellberg.

En annan invändning som grannarna har är parkeringssituationen. I bygglovsansökan står det att 17 parkeringsplatser ska anläggas, något som såväl grannar som teknikförvaltningen anser är en dålig idé.

Artikelbild

Både Mikael Hellberg och Gabriel Bergstedt, som även han bor granne med de tre tomterna, menar att man tar för lättvindigt på planöverträdelserna och att situationen kunnat undvikas.

– Hade man varit mer detaljerad i sina formuleringar när tomterna såldes hade det inte blivit såhär. Man hade även kunnat sätta en gräns på en tomt per person, säger Gabriel Bergstedt.

Artikelbild

I bygglovsenhetens förslag framgår det att samtliga grannar som yttrat sig varit negativa till planerna.

Miljö och byggnadsnämndens ordförande Eva Ahlin säger att hon förstår grannarnas frustration, och gör ingen hemlighet av att hon själv helst vill se villor på tomterna.

– Dessvärre finns det nog ingen laglig grund för att säga nej. Roy har tolkat detaljplanen på helt rätt sätt. Som situationen ser ut just nu har förvaltningen bedömt att det är Roys förslag som skulle hålla i domstol.

Eva Ahlin säger att man från regionens sida lärt sig en läxa från detta.

– När vi säljer tomter framöver vill vi få med en klausul som gör att man bara kan köpa en tomt per person. Vill vi ha villor ska vi inte sälja på sättet vi gjort här. Man kan nog också bli tydligare kring vad som får byggas på tomterna, säger hon.

GT har varit i kontakt med Roy Abd-El Ahad, som dock avstår från att kommentera planerna på Greta Arwidssons gata.