Köparna kommer inte att kompenseras. Ny version av texten kommer.

Här är regionstyrelsens pressmeddelande.

"I december genomförde teknikförvaltningen, via regionens upphandlade mäklare ERA, försäljningen av åtta villatomter i kvarteret Malajen på A7-området. Köpeavtalen är skrivna med förbehållet att affärerna ska godkännas av regionstyrelsen. Sedan det visat sig att tre formella fel gjorts i samband med försäljningen föreslår arbetsutskottet nu att regionstyrelsen beslutar att göra om hela processen.

– Vi känner naturligtvis med de personer som köpt tomter och säkert kommit en bit i planeringen av drömbostaden, men ett enigt arbetsutskott bedömer att det är viktigare att vi ser till att regionens fastighetsförsäljningar sker i enlighet med de regler och avtal vi har, säger regionstyrelsens ordförande Björn Jansson.

En översyn av regionens interna processer avseende fastighetsförsäljning är påbörjad. Syftet är att säkerställa en öppen och transparent försäljningsprocess.

De formaliafel som begåtts är att mäklaren inte genomfört annonsering i lokalpressen, att en uppdragsbekräftelse saknades samt att mäklaren inte stämde av slutbuden med säljaren, i detta fall teknikförvaltningen. Samtliga tomter såldes till begärt pris eller över.

Tomterna annonserades på fastighetsmäklarnas gemensamma webbportal Hemnet den 14 december 2016. Bud på samtliga tomter inkom och den 16 december bedömde mäklaren att budgivningen avstannat. Den 19 december skrevs köpekontrakt med sju olika köpare för de åtta tomterna."