Gotlandshem har 4 600 lägenheter. Merparten av hyresgästerna kontaktas nästa vecka av Gotlandshem, som vill veta hur de värderar området de bor i.

– Hyresgästernas synpunkter är jätteviktiga, så jag hoppas självklart att alla svarar, säger Elisabeth Kalkhäll.

För att locka deltagare kommer ett antal hyresfria månader att lottas ut.

För närvarande baseras hyran på vad det kostade att producera lägenheten vid tidpunkten då den byggdes. Centralt är allmännyttans branschorganisation Sabo och Hyresgästföreningen överens om att brukshyra bör gälla i stället, det vill säga att hyran sätts efter hur kvarteret och området värderas, bostadens storlek och standard. Det ska leda till en mer rättvis hyra som bättre speglar boendekvaliteten.

Arbetet med att ta fram nya principer inleddes för drygt ett halvår sedan. Målet är att arbetet ska vara klart för att tas i bruk och användas från 1 januari 2021.

– Det är för tidigt att säga hur hyran kommer att förändras, men det ska vara tydligt vad den baseras på, säger Elisabeth Kalkhäll.

Det är stor variation mellan Gotlandshems hyror. I kvarteret Siskan i Hemse betalar man 719 kronor per kvadratmeter och år, medan de i kvarteret Sjöliljan i Visby betalar 1 681 kronor per kvadrat.

De boende i Sjöliljan ingår i översynen, men inte Gotlandshems nyare kvarter. För nyproduktionen gäller en annan typ av hyressättning, så kallad presumtionshyra. Även hyrorna i studentlägenheter är undantagna, vilket innebär att totalt 500 av Gotlandshems lägenheter inte ingår i översynen.