Brodösen ligger i sydöstra hörnet av Terra Nova och har inte kunnat bebyggas med bostäder på grund av flygets inverkan.

– Det låg i träda väldigt länge på grund av flygbuller. Men så fort vi fick besked om att bullergränserna ändrats så påbörjade vi planarbetet. När vi löst infrastrukturen i området kommer vi att påbörja försäljningen, säger Christian Hegardt, stadsarkitekt på Region Gotland.

Den nya väg som måste anläggas innan försäljningen kommer att få namnet Broderigatan.

Planerna på att bygga villor i området har funnits sedan 2003, men det var först 2015, när bullerförordningen ändrades, som möjligheten öppnades för att bygga bostäder.

Villatomterna ska vara minst 1 100 kvadratmeter stora och byggnadsarean max 200 kvadratmeter.

– Det är fantastiskt roligt att kunna besluta om 38 nya villatomter i Visby. Det är ett stort tryck efter villatomter, det såg man om inte annat när vi sålde åtta tomter på A7. De gick för betydligt mer än utropspris, säger Karl-Allan Nordblom (Mp), ordförande i byggnadsnämnden.

Förhoppningen är att byggstart kan ske innan sommaren 2018.