Världsarvets ruttna delar byts mot friskt trä

De äldsta delarna av huset byggdes på 1500-talet. Att renovera ett hus utan räta vinklar kräver ett minst sagt klurigt sinne av snickarna.

4 oktober 2019 09:13

Snickaren John Eriksson arbetar med klubba och stämjärn för att återskapa en ruttnad del av bulhusets hörn. 

– Det här är kul det! Men det kräver tålamod. Man får ofta klura sig fram till vilken gammal tanke som ligger bakom och sedan försöka göra likadant. Tur vi har Curth, han är mäster på det här, säger John Eriksson. 

Curth Klasén rättar till glasögonen och funderar lite på vad han ska säga. 

– Du är rätt klurig du också. Byggnadsvård är ett speciellt tänkande, det tar tid att lära sig, säger Curth Klasén. 

Han om någon vet. Han har arbetat med att vårda historiska byggnader sedan 1986.

– Jag är ju intresserad av historia, säger Curth Klasén.

 

Johan Månsson heter den tredje mannen på bygget. Snickarkollegorna på Alvar Hallgren bygg förundras över trion, byggnadsvårdarna är något av ett eget skrå.

Alla byggnadsminnesmärkta fastigheter har en skötselplan och 2017 blev det dags för en kontroll av Burmeister 5. 

– Då visade det sig att underhållet var eftersatt och vi kontaktade ägarna till fastigheten, säger Susanne Hallander, antikvarie vid länsstyrelsens enhet för samhälle och kulturmiljövård. .   

Fastigheten Burmeister 5 har en rik historia och både restaurangbyggnaderna och korsvirkeshuset ingår. Det sistnämnda byggdes under 1500-talet och stod ursprungligen i kvarteret Städet 1, där en byggnad som tidigare tillhörde Sveriges Riksbank ligger i dag, mitt emot Kafé St Hans. 

– Ett hus som är byggnadsminnesmärkt har skyddsbestämmelser. Dessa ser olika ut från hus till hus, vissa har bara ett exteriört skydd, andra har mer omfattande regler.

 

Gotland har med sina 380 byggnadsminnen högst andel i landet. Som jämförelse är antalet byggnadsminnen i Stockholm län 191, Västra Götalands län 247, Kalmar län 136, Västmanlands län 48 och Uppsala län 69. Sammanlagt 125 byggnadsminnen finns på den gotländska landsbygden och resterande 253 är i Visby med absolut koncentration till Visby innerstad. 

De flesta byggnadsminnena i Visby innerstad tillkom inför världsarvsutnämnandet. Fram till 1980 var bara ett tiotal byggnader, men över 170 byggnader var skyddade till 1990-talets slut. Efter 2010- har sex nya beslut fattats och fyra äldre beslut reviderats. Burmeister 5 är en stor fastighet och två äldre hus står på tomten som är lika känd för restaurangen som också ligger där. Stureplansgruppen äger fastigheten och Visbyföretaget Boman restaurering arbetar med att se till att renoveringsarbetena blir enligt skötselplanen. 

– Om allt går enligt plan så kommer vi att vara klara i november, men det finns en del osäkerheter, säger Johan Månsson. 

 

Bara en sådan sak som att hitta rätt trä för att ersätta ruttnade delar är svårt. Den här gången hittade de gotländsk kärnfuru av rätt dimensioner hos Österby brädgård och på sågen i Stånga. 

– I annat fall får man hitta ett träd i skogen och vänta ett och ett halv år innan man kan komma igång med jobbet, säger Johan Månsson. 

Under årens lopp har olika delar bytts ut. De äldsta delarna av huset de arbetar på är från 1500-talet. 

– Det ser man på att bulorna är huggna som prismor. Allt på huset är skevt, konstaterar Curth Klasén.

Stora delar av den norra gaveln på huset ska ersättas. Bit för bit kommer det att byggas ihop av ursprungliga och nytillverkade delar. Orsaken till att gaveln mot norr skadats är av allt att döma ett vanligt misstag — ett trasigt stuprör som inte bytts ut i tid.

Flest byggnadsminnen

Gotland har 380 byggnadsminnesmärkta fastigheter. Det senaste som beslutades var baptistkapellet i Grötlingbo, det var nummer 380. Efter det är inga fler beslutade. Från länsstyrelsen meddelas att de har väldigt mycket jobb med att se efter de som redan finns.

 

Så jobbar vi med nyheter
Linus Ehn