Enligt ett pressmeddelande från Region Gotland blev det tre nya köpare till de åtta tomterna. Tomterna var ute till försäljning i december men stoppades i sista stund av regionfullmäktige den 27 februari eftersom försäljningsförfarandet inte hade uppfyllt regionens regler. Den 14 mars fick regionstyrelsen i uppdrag att genomföra en ny försäljningsprocess.

LÄS ÄVEN: Regionen stoppar tomtförsäljningarna

När tomterna nu lades ut till försäljning igen blev den totala köpeskillingen cirka en miljon kronor högre än vid den hävda försäljningen. Tre nya köpare vann budgivningsprocessen och försäljningspriset blev högre än utgångspriserna på sju av de åtta tomterna. Försäljningarna ska godkännas av regionstyrelsen den 30 maj och därefter vinna laga kraft innan köparna får tillträde till tomterna.