Campanakören vågade och vann
med "Kristina från Duvemåla"

Sedan "Kristina från Duvemåla" framfördes första gången 1995 har Benny Anderssons/Björn Ulvaeus originalmusik och texter byggda på Vilhelm Mobergs tusensidiga utvandrarepos etsat sig in hos lyssnaren. Inte minst "Guldet blev till sand" räknas ju numera som en klassiker.

17 maj 2004 04:00
Att Campanakörens vårkonsert i Endre kyrka i helgen utgick från det materialet var en riktig satsning, det är inte ofta framfört på Gotland. En konsert vars tidsstämning dessutom förstärktes via medlemmarnas tidstypiska klädsel.
Campanakörens 20-talet medlemmar, under ledning av Jan-Erik Ahlström, är Roma pastorats egen kyrko- och hembygdskör och till konserten hade man valt ut ett 20-tal låtar och scener från musikalen.
Jan-Erik Ahlström hade arrangerat kör och musik och svarade tillsammans med Katarina Svensson för regi och bearbetning.
Musiken binds samman av berättande text om Karl Oskars och Kristinas Amerikaöden med Lotta Gyllensten och Ylva Larsson som berättare.

Inte mindre än tre korister kreerar rollen som Karl Oskar under föreställningens gång: Kenth Gränefjord, Palle Svensson och Börje Dahlström.
De växlar också i andra roller. Exempelvis spelar Börje Dahlström även drängen Arvid och Kenth Gränefjord pastor Jackson.
Även som Kristina alternerar flera av körmedlemmarna: Nina Winarve, Åsa Svensson, Catarina Pettersson, Katarina Svensson, Ingvor Lindblad Albers.
Mellan sången och berättartexten agerar körmedlemmarna i dialoger och monologer.

"Kristina från Duvemåla" rymmer såväl vemod och sorg men även glädje och kraft vilket Campanakören lyckas utmärkt med att förmedla i sin föreställning som är omfattande och väl genomarbetad. Något litet textglöm får man stå upp med i dessa sammanhang.
Campanakören gjorde en vågad musiksatsning. Den höll vilket inte minst två fullsatta föreställningar i Endre vittnar om.
Så jobbar vi med nyheter
LARS SCHILL