Länsstyrelsen lägger rivningsförbud på fiskebodar

Bodarna vid Helgumannen får inte rivas eller säljas. Länsstyrelsen vill inom kort byggnadsminnesförklara fiskeläget på Fårö:

26 augusti 2009 10:12

- En byggnadsminnesförklaring går vi in med om ett område har höga kulturhistoriska värden och Helgumannen är just ett sådant fiskeläge, förklarar byggnadsantikvarie Tor Sundberg.

Fiskeläget ligger inom riksintresse för kulturmiljövård samt inom naturreservatet Gotlandskusten. Byggnadsminnesförklaringen bör enligt länsstyrelsen omfatta hela fiskeläget med tillhörande markområde.

Tvist mellan mark- och bodägare
En av bodägarna har kommit i tvist med markägaren i samband med att han köpte bodarna. Markägaren hävdar att köpet inte gått rätt till eftersom bodarna står på ofri grund och inte har godkänts av markägaren. Då beslutade bodägaren helt sonika att lägga ut bodarna till försäljning på internet. Men det blir det alltså stopp för.
- Vi har länge varit medvetna om Helgumannens höga kulturhistoriska värden. Det är ett orört fiskeläge som behållit sin ålderdomlighet med bodar som byggts av traditionella och enkla byggnadsmaterial. Fiskeläget har inte, som många andra byggts om och moderniserats, berättar Tor Sundberg.

Inom ett halvår
Frågan har aktualiserats i och med tvisten mellan markägaren och bodägaren, men Tor Sundberg framhåller att en byggnadsminnesförklaring inte är ett verktyg för att förhindra rivning:
- Nej, det går vi bara in med om ett fiskeläge, som Helgumannen, har ett högt kulturhistoriskt värde. Det finns det här, otvetydigt.

Länsstyrelsen kommer förhoppningsvis att inom ett halvår ha byggnads-
minnesförklarat fiskeläget.
- Vår förhoppning är att det skall ta ett halvår. Det låter inte snabbt, men det är många berörda som skall kontaktas. Vi måste dessutom gå igenom frågan med Fornsalen, Riksantikvarieämbetet och Gotlands kommun.

Har bodägaren rätt att ta bort bodarna innan ett byggnadsminne kommit till stånd?

- Nej, för att förhindra det och för att vi skall kunna arbeta i ro har vi lagt in om ett rivningsförbud.

Vad gäller för andra fiskelägen med samma kulturhistoriska värden?

- Många ligger inom riksintresse för kulturmiljövård, men det finns ett fiskeläge på ön som redan är byggnadsminne- det är Tomtbod i Burs, berättar Tor Sundberg.

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa