Nu ska Svaide få nytt liv

Nu ska det bli en ordentlig skridskobana vid Svaide igen. Det är Svaide Roma som ska återställa väten som den såg ut för 50 år sedan. Och lite till.

14 oktober 2015 10:54

På Svaide vät kunde man förr i tiden åka skridskor på vintern helt obehindrat. Men idag är halva väten igenvuxen av vass.

Därför har föreningen bestämt sig för att dra igång det stora projektet som inte bara ska rädda väten från att växa igen helt, men också utveckla verksamheten.

Just nu torrläggs den för att den lättare ska kunna grävas ur. Idén kommer från allmänheten och klubbmedlemmar i Svaide Roma, berättar Niklas Callenmark som är stugansvarig vid Svaidestugan.

Vass och lera kommer att grävas bort och de överblivna massorna läggs runt väten så att marknivån höjs. I och med att den grävs ur kommer den att bli nästan dubbelt så stor som förut.

För femtio år sedan var det full aktivitet på Svaide vät berättar Niklas Callenmark som är stugansvarig vid Svaidestugan.

– Då spelade man till och med bandy där. Det finns en liten skridskobana där redan nu, men nu ska vi göra den ännu större.

När väten är utgrävd och klar kommer den att vara ungefär 800 meter runt om, berättar Niklas Callenmark. Därefter kommer vattnet att rinna till naturligt och en vacker spegelyta bildas som plogas av när det bildats is.

I planerna finns också att göra en asfalterad bana runt hela väten där man ska kunna åka rullskidor på sommaren och skidor på vintern.

Förhoppningen är att väten ska vara vattenfylld och klar att åka skridskor på till årsskiftet. I projektet samarbetar Svaide Roma med Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen, Mats Ekelöf, Gunnar Klasson och närmaste grannar.

Så jobbar vi med nyheter
Kerstin Klint (Gotland.net)/ Mats Pettersson