Riksantikvarieämbetets nye generaldirektör besökte ön

Lars Amréus tillträdde den 1 mars som riksantikvarie och efterträdde Inger Liliequist på den post hon haft i nio år. I går besökte han som riksantikvarie för första gången Visby och passade på att berätta om sitt nya jobb som generaldirektör för Riksantikvarieämbetet.

7 mars 2012 04:00

Lars Amréus kunde stilla all nyfikenhet och meddela att Riksantikvarieämbetet behåller huvudkontoret i Stockholm, att han inte kommer att flytta till Gotland, inte ens är sommargotlänning och därmed kan man också utesluta att han kommer att skriva sig på Gotland.

- Lokaliseringen är genomförd och jag ser inga som helst skäl att ompröva det beslutet. När det gäller hur mycket av min tid jag kommer att vara i Visby har jag ingen aning om ännu, det kommer nog våren att utvisa, menar Lars Amréus.

- Men Gotland är en fantastisk plats vilket jag upplevt under mina tidigare besök, och ämbetet har fina lokaler här i Visby, tillägger han.


Raset blev en chock
Att delar av Visby ringmur rasade veckan innan han tillträdde som ny chef för riksantikvarieämbetet kom som en chock.

- Turligt nog kom ingen till skada, vilket i sammanhanget är viktigt, säger Lars Amréus.

- Men ringmuren är en stor och viktig fråga som vi nu måste ta tag i, analysera och besluta hur den ska återställas.

- Det här kommer att ordnas och ringmuren ska vara i gott skick på sikt, lovar han.

Han bedömning är att alla parter måste hjälpas åt och han gläds åt alla privata initiativ som redan tagits.

- Det finns ett stort engagemang på riksantikvarieämbetet, från privatpersoner och företag, samt även från regionen, menar han.

Ringmuren engagerar, det visade inte minst att raset toppade de flesta media när det hände, säger Lars Amréus.


Träffade personalen
Lars Amréus besökte i går ämbetets lokaler i Visby tillsammans med överantikvarie Knut Weibull som också är ställföreträdande generaldirektör.

Bland annat träffade de personalen och gjorde en genomgång av lokalerna och de olika lab och verkstäder som finns inrymda här.

Bland annat fick de bekanta sig med ett svepelektronmikroskop där man i går med tusen gångers förstoring studerade hur olika flamskyddsmedel förstört fibrerna i ett textilt konstverk.

- Men jag är ännu så ny på posten att jag inte kan säga något om förändrade arbetsuppgifter. Nu ska jag lära känna verket och alla medarbetare, förklarar han.

- Dock kommer satsningen på Kulturarvslyftet att bli en prioriterad fråga.

Inom Kulturarvslyftet kommer regeringen att avsätta 800 miljoner till kulturarvet inom digitalisering, inventering och tillgänglighet och tanken är att 1 200 personer med nedsatt arbetsförmåga ska få jobben.

Men det finns inga andra direktiv eller beställningar från regeringens sida i och med tillsättandet av Lars Amréus som gd.


Ingen forskartyp
Lars Amréus kommer närmast från Historiska museet där han blev chef 2006.

Hans akademiska bana startade som stenåldersarkeolog, men han berättade i går att han inte är någon forskartyp och jobbade istället mycket med fornminnesinventering.

Redan på 1990-talet arbetade han med administrativa uppgifter på riksantikvarieämbetets stab och därifrån var inte steget långt till kulturdepartementet där han blev sakkunnig i landskapsfrågor och frågor om arkeologi. På 2000-talet började han på Statens Historiska Museum där hans förordnande som chef strax skulle gått ut. Som chef för Historiska museet var han också ordförande i Riksförbundet Sveriges museer.

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa